دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی ایران

پیش بینی مستقیم آب و هوا رد

تغير استان

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
6 km/hآبادان
5 km/hاردبیل
5 km/hاهواز
5 km/hامیدیه
5 km/hجزیره سیری

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
4°Cنوشهر
6°Cتبریز
7°Cارومیه
7°Cماکو
8°Cزنجان

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
30°Cایرانشهر
28°Cبندر عباس
28°Cجزیره کیش
27°Cسراوان
27°Cجزیره سیری

!به هوا ایران کمک کنید