دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی ایران

پیش بینی مستقیم آب و هوا رد

تغير استان

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
10 km/hزابل
7 km/hبم
7 km/hسیرجان
7 km/hزاهدان
6 km/hچابهار

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
18°Cنوشهر
26°Cطبس
26°Cآباده
27°Cقوچان
27°Cاردبیل

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
45°Cاهواز
45°Cآبادان
44°Cامیدیه
41°Cبندر عباس
40°Cایرانشهر

!به هوا ایران کمک کنید