دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی ایران

پیش بینی مستقیم آب و هوا رد

تغير استان

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
9 km/hتبریز
8 km/hالیگودرز
8 km/hآبادان
8 km/hمهاباد
7 km/hزنجان

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
20°Cماکو
22°Cخوی
22°Cهمدان
22°Cاردبیل
23°Cتبریز

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
41°Cآبادان
40°Cاهواز
39°Cامیدیه
38°Cایرانشهر
38°Cسرخس

!به هوا ایران کمک کنید