دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی ایران

پیش بینی مستقیم آب و هوا رد

تغير استان

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
11 km/hجزیره کیش
11 km/hزاهدان
10 km/hجزیره سیری
8 km/hکرمان
8 km/hآباده

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
-5°Cنوشهر
-2°Cمشهد
-1°Cسرخس
-1°Cتبریز
-1°Cقوچان

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
26°Cبندر عباس
25°Cجزیره کیش
25°Cایرانشهر
25°Cجزیره سیری
25°Cچابهار

!به هوا ایران کمک کنید