دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی ایران

پیش بینی مستقیم آب و هوا رد

تغير استان

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
12 km/hزاهدان
8 km/hآباده
7 km/hسیرجان
6 km/hبابلسر
6 km/hالیگودرز

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
-4°Cنوشهر
0°Cتبریز
0°Cمهاباد
0°Cماکو
1°Cخوی

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
22°Cجزیره کیش
22°Cجزیره سیری
22°Cچابهار
21°Cبم
21°Cبندر عباس

!به هوا ایران کمک کنید