دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی ایران

پیش بینی مستقیم آب و هوا رد

تغير استان

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
12 km/hزاهدان
9 km/hجزیره کیش
8 km/hسراوان
8 km/hجزیره سیری
7 km/hسیرجان

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
-2°Cنوشهر
2°Cطبس
4°Cقوچان
4°Cبجنورد
5°Cمشهد

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
26°Cسراوان
25°Cایرانشهر
25°Cبم
25°Cزابل
25°Cچابهار

!به هوا ایران کمک کنید