دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی ایران

پیش بینی مستقیم آب و هوا رد

تغير استان

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
10 km/hآبادان
8 km/hطبس
8 km/hبم
8 km/hتربت حیدریه
7 km/hسرخس

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
24°Cنوشهر
28°Cاردبیل
30°Cجزیره کیش
31°Cجزیره سیری
31°Cچابهار

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
43°Cآبادان
43°Cزابل
43°Cسرخس
43°Cامیدیه
43°Cاهواز

!به هوا ایران کمک کنید