دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هوا شناسی - پیش بینی مستقیم آب و هوا از مركز هواشناسی ایران

تغير استان

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
10 km/hجزیره کیش
10 km/hزابل
8 km/hآبادان
7 km/hجزیره سیری
7 km/hجاسک

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
20°Cنوشهر
27°Cاردبیل
28°Cشهرکرد
28°Cآباده
29°Cماکو

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
47°Cآبادان
44°Cاهواز
44°Cامیدیه
40°Cایرانشهر
40°Cزابل

!به هوا ایران کمک کنید