دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هوا شناسی - پیش بینی مستقیم آب و هوا از مركز هواشناسی ایران

تغير استان

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
8 km/hآباده
8 km/hبافت
7 km/hجزیره کیش
7 km/hامیدیه
7 km/hزاهدان

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
9°Cنوشهر
11°Cتبریز
11°Cزنجان
11°Cهمدان
11°Cقزوین

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
30°Cبندر عباس
30°Cایرانشهر
29°Cجزیره کیش
29°Cجزیره سیری
29°Cجاسک

!به هوا ایران کمک کنید