دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  آپلود عکس  جدول پخش  سودوکو  

سایت هوا شناسی - پیش بینی مستقیم آب و هوا از مركز هواشناسی ایران

تغير استان

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
8 km/hجزیره کیش
8 km/hجاسک
8 km/hزابل
8 km/hچابهار
7 km/hسیرجان

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
11°Cنوشهر
16°Cارومیه
17°Cزنجان
17°Cهمدان
17°Cبابلسر

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
39°Cآبادان
39°Cامیدیه
37°Cاهواز
37°Cجاسک
37°Cایرانشهر

!به هوا ایران کمک کنید