دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هوا شناسی - پیش بینی مستقیم آب و هوا از مركز هواشناسی ایران

تغير استان

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
10 km/hسراوان
9 km/hزابل
8 km/hزاهدان
8 km/hچابهار
7 km/hایرانشهر

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
10°Cنوشهر
12°Cارومیه
12°Cآباده
12°Cهمدان
12°Cطبس

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
30°Cجاسک
29°Cبندر عباس
27°Cآبادان
27°Cایرانشهر
27°Cچابهار

!به هوا ایران کمک کنید