دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی ایران

پیش بینی مستقیم آب و هوا رد

تغير استان

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
12 km/hسمنان
11 km/hسرخس
11 km/hسبزوار
9 km/hآبادان
9 km/hطبس

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
6°Cنوشهر
14°Cاردبیل
17°Cبجنورد
17°Cماکو
18°Cارومیه

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
41°Cایرانشهر
39°Cبم
37°Cامیدیه
37°Cزابل
37°Cاهواز

!به هوا ایران کمک کنید