دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی ایران

پیش بینی مستقیم آب و هوا رد

تغير استان

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
9 km/hاردبیل
8 km/hجزیره سیری
8 km/hشاهرود
8 km/hرشت
7 km/hزابل

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
0°Cتبریز
1°Cطبس
1°Cبافت
2°Cارومیه
2°Cشاهرود

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
19°Cجزیره کیش
19°Cچابهار
19°Cجزیره سیری
19°Cجاسک
18°Cبندر عباس

!به هوا ایران کمک کنید