دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

پیش بینی مستقیم آب و هوا رد

تغير استان

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
9 km/hجزیره سیری
8 km/hجزیره کیش
5 km/hجاسک
5 km/hسراوان
5 km/hتربت حیدریه

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
10°Cطبس
10°Cنوشهر
10°Cشاهرود
11°Cتبریز
11°Cزنجان

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
28°Cجاسک
26°Cبندر عباس
26°Cامیدیه
26°Cآبادان
26°Cجزیره سیری

!به هوا ایران کمک کنید