دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی ایران

پیش بینی مستقیم آب و هوا رد

تغير استان

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
7 km/hجزیره کیش
6 km/hآبادان
6 km/hسرخس
6 km/hجاسک
5 km/hسمنان

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
12°Cنوشهر
17°Cاردبیل
18°Cماکو
21°Cتبریز
22°Cخوی

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
40°Cاهواز
40°Cامیدیه
39°Cآبادان
38°Cبم
38°Cایرانشهر

!به هوا ایران کمک کنید