دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی ایران

پیش بینی مستقیم آب و هوا رد

تغير استان

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
7 km/hزابل
7 km/hآبادان
6 km/hسراوان
6 km/hبندر عباس
6 km/hآباده

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
-4°Cنوشهر
-1°Cماکو
-1°Cزنجان
0°Cهمدان
1°Cقوچان

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
23°Cبندر عباس
22°Cجاسک
21°Cچابهار
20°Cجزیره سیری
20°Cجزیره کیش

!به هوا ایران کمک کنید