دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هوا شناسی - پیش بینی مستقیم آب و هوا از مركز هواشناسی ایران

تغير استان

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
7 km/hجزیره سیری
7 km/hزابل
6 km/hبابلسر
5 km/hاهواز
5 km/hجزیره کیش

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
15°Cتبریز
15°Cنوشهر
16°Cارومیه
16°Cزنجان
16°Cطبس

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
32°Cایرانشهر
31°Cبندر عباس
30°Cجزیره کیش
30°Cجاسک
29°Cجزیره سیری

!به هوا ایران کمک کنید