دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هوا شناسی - پیش بینی مستقیم آب و هوا از مركز هواشناسی ایران

تغير استان

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
10 km/hسرخس
7 km/hبابلسر
6 km/hطبس
6 km/hقزوین
5 km/hزنجان

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
3°Cاردبیل
3°Cنوشهر
10°Cزنجان
12°Cگرگان
12°Cبجنورد

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
33°Cایرانشهر
32°Cبندر عباس
32°Cآبادان
30°Cجاسک
30°Cامیدیه

!به هوا ایران کمک کنید