دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی ایران

پیش بینی مستقیم آب و هوا رد

تغير استان

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
8 km/hسراوان
8 km/hزابل
8 km/hالیگودرز
7 km/hاهواز
7 km/hتبریز

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
1°Cاردبیل
3°Cنوشهر
4°Cخوی
4°Cماکو
7°Cتبریز

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
35°Cآبادان
35°Cاهواز
34°Cامیدیه
33°Cبندر عباس
32°Cایرانشهر

!به هوا ایران کمک کنید