دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی ایران

پیش بینی مستقیم آب و هوا رد

تغير استان

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
10 km/hجزیره سیری
9 km/hبندر عباس
8 km/hجزیره کیش
8 km/hزابل
7 km/hآبادان

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
-5°Cنوشهر
-1°Cطبس
0°Cتبریز
0°Cماکو
0°Cقوچان

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
20°Cبندر عباس
20°Cجزیره سیری
19°Cجزیره کیش
19°Cجاسک
19°Cچابهار

!به هوا ایران کمک کنید