دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هوا شناسی - پیش بینی مستقیم آب و هوا از مركز هواشناسی ایران

تغير استان

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
8 km/hجزیره سیری
7 km/hجزیره کیش
6 km/hآبادان
6 km/hنهبندان
5 km/hبافت

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
3°Cتربت حیدریه
3°Cطبس
4°Cنوشهر
4°Cشاهرود
4°Cمشهد

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
24°Cبندر عباس
24°Cجاسک
23°Cجزیره کیش
23°Cجزیره سیری
23°Cچابهار

!به هوا ایران کمک کنید