دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

تصویر ماهواره ایران

امروز

فردا

تصویر ماهواره ایران

sy weather map

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
10 km/hتربت حیدریه
8 km/hبافت
7 km/hجزیره کیش
7 km/hکرمان
7 km/hسیرجان

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
11°Cنوشهر
12°Cاردبیل
13°Cبجنورد
14°Cتبریز
14°Cزنجان

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
33°Cایرانشهر
33°Cزابل
32°Cبم
32°Cبندر عباس
31°Cجزیره کیش