دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

تصویر ماهواره ایران

امروز

فردا

تصویر ماهواره ایران

sy weather map

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
6 km/hسراوان
5 km/hبابلسر
4 km/hچابهار
4 km/hجزیره سیری
4 km/hشاهرود

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
0°Cسنندج
3°Cارومیه
3°Cشهرکرد
4°Cقوچان
4°Cخوی

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
25°Cچابهار
24°Cجاسک
24°Cایرانشهر
23°Cبندر عباس
22°Cجزیره سیری