دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

تصویر ماهواره ایران

امروز

فردا

تصویر ماهواره ایران

sy weather map

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
13 km/hجزیره سیری
12 km/hجزیره کیش
9 km/hسراوان
9 km/hجاسک
7 km/hچابهار

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
-2°Cنوشهر
4°Cهمدان
4°Cاردبیل
4°Cتبریز
4°Cشاهرود

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
23°Cبندر عباس
23°Cجاسک
23°Cچابهار
21°Cایرانشهر
21°Cجزیره سیری