دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

تصویر ماهواره ایران

امروز

فردا

تصویر ماهواره ایران

sy weather map

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
9 km/hزابل
6 km/hبم
5 km/hبافت
5 km/hیزد
5 km/hنهبندان

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
5°Cنوشهر
8°Cاردبیل
13°Cمشهد
13°Cطبس
13°Cشاهرود

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
35°Cایرانشهر
35°Cاهواز
35°Cآبادان
34°Cامیدیه
32°Cبندر عباس