دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

تصویر ماهواره ایران

امروز

فردا

تصویر ماهواره ایران

sy weather map

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
14 km/hزابل
7 km/hسراوان
6 km/hبابلسر
6 km/hزاهدان
5 km/hجزیره کیش

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
16°Cنوشهر
20°Cاردبیل
24°Cمشهد
25°Cتبریز
25°Cماکو

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
40°Cاهواز
40°Cآبادان
40°Cامیدیه
40°Cایرانشهر
37°Cبم