دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

تصویر ماهواره ایران

امروز

فردا

تصویر ماهواره ایران

sy weather map

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
12 km/hآبادان
11 km/hاهواز
9 km/hامیدیه
8 km/hجزیره کیش
7 km/hجزیره سیری

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
8°Cنوشهر
11°Cهمدان
12°Cالیگودرز
12°Cطبس
13°Cارومیه

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
32°Cبندر عباس
31°Cاهواز
31°Cآبادان
31°Cچابهار
30°Cجاسک