دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

تصویر ماهواره ایران

امروز

فردا

تصویر ماهواره ایران

sy weather map

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
10 km/hجزیره کیش
9 km/hجزیره سیری
8 km/hآبادان
7 km/hجاسک
7 km/hتبریز

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
18°Cنوشهر
24°Cاردبیل
24°Cالیگودرز
24°Cماکو
25°Cهمدان

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
42°Cایرانشهر
42°Cآبادان
41°Cاهواز
40°Cامیدیه
39°Cبم