دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

تصویر ماهواره ایران

امروز

فردا

تصویر ماهواره ایران

sy weather map

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
6 km/hجزیره سیری
6 km/hزابل
6 km/hسراوان
4 km/hسیرجان
4 km/hبابلسر

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
-2°Cنوشهر
0°Cمشهد
1°Cتربت حیدریه
2°Cقوچان
2°Cطبس

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
22°Cبندر عباس
22°Cجاسک
21°Cآبادان
21°Cچابهار
20°Cاهواز