دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

تصویر ماهواره ایران

امروز

فردا

تصویر ماهواره ایران

sy weather map

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
11 km/hزابل
10 km/hالیگودرز
8 km/hسراوان
8 km/hشهرکرد
7 km/hبابلسر

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
14°Cنوشهر
18°Cاردبیل
21°Cرشت
22°Cزنجان
23°Cماکو

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
44°Cامیدیه
43°Cاهواز
43°Cآبادان
40°Cایرانشهر
39°Cبندر عباس