دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

تصویر ماهواره ایران

امروز

فردا

تصویر ماهواره ایران

sy weather map

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
9 km/hتبریز
8 km/hمهاباد
7 km/hجاسک
7 km/hالیگودرز
7 km/hزابل

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
15°Cنوشهر
16°Cاردبیل
19°Cماکو
22°Cرشت
25°Cهمدان

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
42°Cاهواز
42°Cآبادان
41°Cامیدیه
39°Cایرانشهر
38°Cبم