دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

تصویر ماهواره ایران

امروز

فردا

تصویر ماهواره ایران

sy weather map

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
7 km/hجزیره سیری
6 km/hجزیره کیش
5 km/hجاسک
5 km/hامیدیه
5 km/hزابل

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
0°Cنوشهر
2°Cاردبیل
3°Cماکو
3°Cزنجان
4°Cتبریز

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
28°Cجاسک
27°Cچابهار
26°Cجزیره کیش
26°Cجزیره سیری
26°Cبندر عباس