دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  آپلود عکس  جدول پخش  سودوکو  

تصویر ماهواره ایران

امروز

فردا

تصویر ماهواره ایران

sy weather map

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
8 km/hجزیره کیش
8 km/hجاسک
8 km/hزابل
8 km/hچابهار
7 km/hسیرجان

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
11°Cنوشهر
16°Cارومیه
17°Cزنجان
17°Cهمدان
17°Cبابلسر

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
39°Cآبادان
39°Cامیدیه
37°Cاهواز
37°Cجاسک
37°Cایرانشهر