دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

تصویر ماهواره ایران

امروز

فردا

تصویر ماهواره ایران

sy weather map

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
14 km/hتبریز
12 km/hمهاباد
10 km/hاردبیل
9 km/hخوی
9 km/hزنجان

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
18°Cارومیه
18°Cبابلسر
18°Cنوشهر
19°Cالیگودرز
19°Cهمدان

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
37°Cسرخس
36°Cآبادان
36°Cامیدیه
36°Cایرانشهر
35°Cاهواز