دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

تصویر ماهواره ایران

امروز

فردا

تصویر ماهواره ایران

sy weather map

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
7 km/hجزیره سیری
6 km/hآبادان
5 km/hجزیره کیش
5 km/hبم
5 km/hامیدیه

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
-2°Cنوشهر
4°Cاردبیل
4°Cزنجان
4°Cهمدان
4°Cقوچان

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
24°Cبندر عباس
24°Cجاسک
24°Cایرانشهر
23°Cجزیره کیش
23°Cجزیره سیری