دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

تصویر ماهواره ایران

امروز

فردا

تصویر ماهواره ایران

sy weather map

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
10 km/hجزیره کیش
9 km/hجزیره سیری
6 km/hبافت
6 km/hالیگودرز
6 km/hسراوان

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
0°Cنوشهر
4°Cاردبیل
6°Cتبریز
6°Cزنجان
6°Cهمدان

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
26°Cبندر عباس
26°Cجاسک
25°Cآبادان
24°Cاهواز
24°Cامیدیه