دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

تصویر ماهواره ایران

امروز

فردا

تصویر ماهواره ایران

sy weather map

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
6 km/hبابلسر
6 km/hسرخس
5 km/hبم
5 km/hالیگودرز
5 km/hتربت حیدریه

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
13°Cنوشهر
16°Cتبریز
17°Cارومیه
18°Cاردبیل
18°Cماکو

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
33°Cبندر عباس
33°Cجاسک
33°Cایرانشهر
30°Cجزیره کیش
29°Cجزیره سیری