دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

تصویر ماهواره ایران

امروز

فردا

تصویر ماهواره ایران

sy weather map

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
9 km/hزابل
8 km/hبم
7 km/hتبریز
6 km/hاردبیل
6 km/hجزیره کیش

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
17°Cنوشهر
22°Cاردبیل
24°Cماکو
28°Cارومیه
28°Cقوچان

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
47°Cآبادان
46°Cامیدیه
46°Cاهواز
41°Cایرانشهر
39°Cزابل