دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

تصویر ماهواره ایران

امروز

فردا

تصویر ماهواره ایران

sy weather map

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
8 km/hزابل
7 km/hبم
7 km/hزاهدان
7 km/hسیرجان
6 km/hجزیره کیش

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
18°Cنوشهر
26°Cطبس
27°Cشاهرود
27°Cآباده
27°Cقوچان

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
46°Cاهواز
45°Cآبادان
45°Cامیدیه
40°Cایرانشهر
40°Cبندر عباس