دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

تصویر ماهواره ایران

امروز

فردا

تصویر ماهواره ایران

sy weather map

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
6 km/hسراوان
5 km/hبابلسر
5 km/hشاهرود
5 km/hآبادان
4 km/hجاسک

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
4°Cقوچان
5°Cنوشهر
6°Cارومیه
6°Cطبس
6°Cتبریز

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
24°Cبندر عباس
22°Cچابهار
22°Cجاسک
21°Cایرانشهر
21°Cآبادان