دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

تصویر ماهواره ایران

امروز

فردا

تصویر ماهواره ایران

sy weather map

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
8 km/hآبادان
8 km/hمهاباد
7 km/hاردبیل
7 km/hقزوین
6 km/hخوی

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
9°Cماکو
9°Cبروجرد
10°Cزنجان
10°Cسنندج
11°Cهمدان

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
27°Cامیدیه
26°Cآبادان
26°Cچابهار
25°Cجاسک
25°Cبندر عباس