دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

تصویر ماهواره ایران

امروز

فردا

تصویر ماهواره ایران

sy weather map

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
13 km/hزابل
7 km/hچابهار
6 km/hبم
6 km/hسراوان
5 km/hجاسک

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
19°Cنوشهر
26°Cاردبیل
28°Cبابلسر
28°Cقوچان
29°Cماکو

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
46°Cاهواز
46°Cآبادان
44°Cامیدیه
44°Cایرانشهر
39°Cبم