دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

تصویر ماهواره ایران

امروز

فردا

تصویر ماهواره ایران

sy weather map

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
11 km/hزابل
9 km/hتربت حیدریه
8 km/hبم
7 km/hمشهد
7 km/hسراوان

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
23°Cنوشهر
28°Cبافت
28°Cآباده
30°Cشهرکرد
30°Cکرمان

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
48°Cاهواز
48°Cامیدیه
47°Cآبادان
41°Cایرانشهر
39°Cزابل