دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هوا شناسی - پیش بینی مستقیم آب و هوا از مركز هواشناسی ایران

تغير استان

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
6 km/hاهواز
6 km/hجزیره کیش
6 km/hجزیره سیری
5 km/hآبادان
5 km/hالیگودرز

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
1°Cنوشهر
3°Cاردبیل
6°Cزنجان
7°Cارومیه
7°Cهمدان

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
25°Cآبادان
24°Cامیدیه
23°Cاهواز
23°Cبندر عباس
23°Cجاسک

!به هوا ایران کمک کنید