دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هوا شناسی - پیش بینی مستقیم آب و هوا از مركز هواشناسی ایران

تغير استان

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
10 km/hزابل
7 km/hمشهد
7 km/hتربت حیدریه
7 km/hقوچان
7 km/hسرخس

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
19°Cنوشهر
24°Cاردبیل
26°Cآباده
26°Cبافت
27°Cشهرکرد

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
44°Cآبادان
44°Cامیدیه
43°Cاهواز
40°Cبندر عباس
39°Cایرانشهر

!به هوا ایران کمک کنید