دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

پیش بینی مستقیم آب و هوا رد

تغير استان

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
8 km/hتبریز
7 km/hجاسک
7 km/hزنجان
6 km/hخوی
6 km/hآبادان

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
18°Cنوشهر
21°Cبابلسر
21°Cماکو
22°Cهمدان
23°Cتربت حیدریه

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
39°Cاهواز
39°Cآبادان
38°Cامیدیه
37°Cایرانشهر
34°Cبندر عباس

!به هوا ایران کمک کنید