دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی ایران

پیش بینی مستقیم آب و هوا رد

تغير استان

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
9 km/hزابل
7 km/hآبادان
7 km/hجاسک
6 km/hبندر عباس
6 km/hجزیره کیش

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
20°Cنوشهر
26°Cاردبیل
26°Cطبس
26°Cبافت
27°Cقوچان

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
41°Cاهواز
41°Cامیدیه
40°Cآبادان
36°Cایرانشهر
34°Cبندر عباس

!به هوا ایران کمک کنید