دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هوا شناسی - پیش بینی مستقیم آب و هوا از مركز هواشناسی ایران

تغير استان

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
9 km/hآبادان
8 km/hتبریز
8 km/hجزیره سیری
8 km/hامیدیه
7 km/hاهواز

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
0°Cاردبیل
0°Cنوشهر
2°Cتبریز
2°Cمهاباد
2°Cزنجان

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
27°Cجزیره کیش
27°Cبندر عباس
27°Cجاسک
27°Cایرانشهر
26°Cجزیره سیری

!به هوا ایران کمک کنید