دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی ایران

پیش بینی مستقیم آب و هوا رد

تغير استان

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
7 km/hسراوان
6 km/hشاهرود
6 km/hچابهار
6 km/hجزیره کیش
5 km/hجاسک

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
1°Cسنندج
3°Cارومیه
4°Cزنجان
5°Cاردبیل
5°Cنوشهر

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
24°Cچابهار
23°Cجاسک
23°Cایرانشهر
22°Cسراوان
21°Cبندر عباس

!به هوا ایران کمک کنید