دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

پیش بینی مستقیم آب و هوا رد

تغير استان

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
8 km/hجاسک
7 km/hچابهار
7 km/hبابلسر
6 km/hمهاباد
5 km/hقزوین

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
9°Cنوشهر
10°Cتبریز
10°Cزنجان
11°Cبافت
11°Cماکو

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
26°Cبندر عباس
25°Cجزیره سیری
25°Cایرانشهر
25°Cچابهار
25°Cجزیره کیش

!به هوا ایران کمک کنید