دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هوا شناسی - پیش بینی مستقیم آب و هوا از مركز هواشناسی ایران

تغير استان

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
9 km/hجزیره کیش
8 km/hجزیره سیری
8 km/hزابل
8 km/hچابهار
7 km/hآبادان

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
3°Cنوشهر
4°Cقوچان
5°Cتبریز
5°Cزنجان
5°Cمشهد

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
27°Cجاسک
25°Cبندر عباس
25°Cچابهار
24°Cایرانشهر
23°Cجزیره کیش

!به هوا ایران کمک کنید