دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هوا شناسی - پیش بینی مستقیم آب و هوا از مركز هواشناسی ایران

تغير استان

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
10 km/hزابل
9 km/hجزیره کیش
8 km/hجزیره سیری
6 km/hبابلسر
6 km/hزاهدان

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
17°Cنوشهر
21°Cاردبیل
25°Cماکو
26°Cخوی
26°Cمشهد

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
41°Cامیدیه
40°Cاهواز
40°Cآبادان
39°Cایرانشهر
36°Cبندر عباس

!به هوا ایران کمک کنید