دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی ایران

پیش بینی مستقیم آب و هوا رد

تغير استان

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
8 km/hتبریز
8 km/hزابل
7 km/hسراوان
6 km/hآبادان
6 km/hنهبندان

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
1°Cنوشهر
2°Cاردبیل
7°Cماکو
8°Cخوی
9°Cتبریز

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
36°Cاهواز
36°Cآبادان
36°Cامیدیه
34°Cبندر عباس
32°Cایرانشهر

!به هوا ایران کمک کنید