دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

پیش بینی مستقیم آب و هوا رد

تغير استان

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
7 km/hیزد
7 km/hشاهرود
7 km/hچابهار
7 km/hتربت حیدریه
7 km/hبم

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
22°Cنوشهر
27°Cبافت
29°Cآباده
30°Cاردبیل
30°Cکرمان

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
47°Cاهواز
46°Cآبادان
46°Cامیدیه
41°Cزابل
40°Cایرانشهر

!به هوا ایران کمک کنید