دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی ایران

پیش بینی مستقیم آب و هوا رد

تغير استان

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
9 km/hجزیره سیری
8 km/hآبادان
7 km/hجزیره کیش
7 km/hسیرجان
6 km/hزابل

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
0°Cنوشهر
1°Cقوچان
3°Cبجنورد
3°Cماکو
3°Cزنجان

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
23°Cچابهار
22°Cبندر عباس
22°Cجاسک
20°Cجزیره سیری
20°Cجزیره کیش

!به هوا ایران کمک کنید