دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

پیش بینی مستقیم آب و هوا رد

تغير استان

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
11 km/hیزد
10 km/hسمنان
10 km/hآباده
10 km/hاصفهان
10 km/hجزیره کیش

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
1°Cنوشهر
7°Cاردبیل
9°Cبجنورد
9°Cتبریز
11°Cارومیه

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
40°Cایرانشهر
40°Cزابل
38°Cبم
38°Cسراوان
37°Cجاسک

!به هوا ایران کمک کنید