دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هوا شناسی - پیش بینی مستقیم آب و هوا از مركز هواشناسی ایران

تغير استان

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
7 km/hسرخس
5 km/hمهاباد
5 km/hقوچان
4 km/hشاهرود
4 km/hیزد

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
5°Cطبس
6°Cتبریز
6°Cشاهرود
7°Cزنجان
7°Cنوشهر

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
25°Cجاسک
24°Cبندر عباس
23°Cجزیره سیری
23°Cچابهار
22°Cجزیره کیش

!به هوا ایران کمک کنید