دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی ایران

پیش بینی مستقیم آب و هوا رد

تغير استان

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
9 km/hجزیره کیش
8 km/hآبادان
7 km/hزابل
6 km/hارومیه
6 km/hجزیره سیری

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
20°Cنوشهر
25°Cاردبیل
25°Cالیگودرز
25°Cماکو
26°Cارومیه

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
43°Cآبادان
42°Cاهواز
41°Cامیدیه
39°Cزابل
39°Cایرانشهر

!به هوا ایران کمک کنید