دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

پیش بینی مستقیم آب و هوا رد

تغير استان

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
9 km/hجزیره کیش
8 km/hجاسک
8 km/hچابهار
8 km/hبابلسر
7 km/hبندر عباس

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
16°Cنوشهر
23°Cاردبیل
26°Cماکو
28°Cرشت
28°Cبابلسر

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
45°Cاهواز
44°Cزابل
43°Cآبادان
43°Cامیدیه
42°Cبم

!به هوا ایران کمک کنید