دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی ایران

پیش بینی مستقیم آب و هوا رد

تغير استان

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
8 km/hزاهدان
7 km/hسیرجان
7 km/hآباده
6 km/hچابهار
5 km/hنهبندان

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
-4°Cنوشهر
1°Cاردبیل
1°Cتبریز
1°Cماکو
2°Cخوی

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
22°Cجزیره سیری
21°Cجزیره کیش
20°Cچابهار
20°Cامیدیه
19°Cآبادان

!به هوا ایران کمک کنید