دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی ایران

پیش بینی مستقیم آب و هوا رد

تغير استان

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
14 km/hزابل
9 km/hزاهدان
8 km/hبم
7 km/hسراوان
6 km/hسیرجان

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
19°Cنوشهر
27°Cاردبیل
27°Cطبس
28°Cقوچان
28°Cشاهرود

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
46°Cامیدیه
46°Cاهواز
46°Cآبادان
40°Cایرانشهر
39°Cبندر عباس

!به هوا ایران کمک کنید