عکس سیرجان کرمان ایران

عکس سیرجان کرمان ایران

قلعه سنگ، شهر قدیم سیرجان، تقدیم به آموت☆آتشکده شاه فیروز، چهار طاقی و سنگ نوشته های 8000 ساله، سیرجان☆☆Alone in the wilderness تنها در بیابان☆سال نو مبارک................Happy NOWROOZخانه شوكت سعيديAhmadinejad☆Ghosts in the Wilderness اشباح در بیابان پاقلعه☆بادگیر چپقی-- Iran--Kerman--Sirjansirjanسیرجانجاده سیرجون_ بندرعباسSirjan - سوختگیری درراه آهن سیرجانSky of Sirjan锡尔詹街头کوه کبیز (امین آزادیخواهBagh-e-Pesteh (Pistachio Garden)سیرجاندانشگاه پیام نور سیرجانPipe-type wind tower(info: 2nd comment)...      بادگیر چپقی سیرجان {توضیح کامنت اول} و ☆سردر قلعه جنت آباد در جاده باغ سنگی☆يخدان هاي دوقلوي سيرجان(توضیح کامنت اول)...............Twin ice house(Info 2nd comment)after rain, clouds are coming again☆Desert Sky شگفت آسمان کویر، پاقلعه☆میدانی در سیرجان sirjan SqSunsetMessage of springSunset غروبpesar daei man,esmaeilدانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجانShah-Firooz Monument پارک معدن سنگ آهن گل گهر  Golgohar's parkEmamzadeh Ahmadميدان آزاديAzadi Ave. - winter 2005 (1384)Emamzadeh Ali - Sirjanميلاد سيرجان عيد 1390سیرجان

عکس سیرجان کرمان ایران
Photos provided by Panoramio. Photos provided by Panoramio are under the copyright of their owners

هواشناسی ایران