عکس دیگاله آذربایجان غربی ایران

عکس دیگاله آذربایجان غربی ایران

Is Urmia lake drying? دریاچه ارومیه خشک می شود؟ Salty bushes (2010 August CONTEST winner) بوته های نمکینSe Gonbad Tomb Tower- سه گنبدNational Disaster.Crashed recently!78 dead! (condolence )____ تسلیت گویی همگانی !فاجعه ملی --عکس همین هواپیما است72 dead in Iran Air plane crash - photo by AFPاينم غير حشره گرافيماه هفتمOne of the Bazar Gate ,URMIA,IRANUrmiyeh Lake in Sunseturumiyeآسمان در آغوش درختانAzerbaijan Natureغروب زیبای دریاچه beautiful sunset in Urmiye lakeBatıAzərbaycanUrmuŞəhərGirişiSilugarib hasan-south Azerbaijan-urmiyaVineyards of Urmia-تاکستانهای ارومیهBatıAzərbaycanUrmuŞəhriyarBulvarı1BatıAzərbaycanUrmuQış -,2,07BatıAzərbaycanUrmuMüdərrisHumafərKəsintisiورزشگاه 6000 نفري اروميهMosque of Urmia       نمايي از مسجد جامع اروميهsunsetbazarUrmie MunicipalityBatıAzərbaycanUrmuSahiliParkنمای مسجد سردارBatıAzərbaycanUrmuMafiurmia=azerbaijan - Shams Tower - Urmia (Urmu) - IranروزیBatıAzərbaycanUrmuXəyyam2Urmia=Azerbaijan - buz sinə waterfall- Urmia (Urmu) - South Azerbaijan - Iranurmia=azerbaijan - Urmia University - Urmia (Urmu)BatıAzərbaycanUrmuŞəhərÇayı1BatıAzərbaycanUrmuBəndBatıAzərbaycanUrmu9pilləBatıAzərbaycanUrmuŞəhirlərArasıTerminal

عکس دیگاله آذربایجان غربی ایران
Photos provided by Panoramio. Photos provided by Panoramio are under the copyright of their owners

هواشناسی ایران