پیش بینی هوای 320:220 منطقه در استان قم

سایت هواشناسی ایران - قم


هواشناسی حرم مطهر حضرت معصومه

Haram-e Motahhar-e Hazrat-e Ma`sumeh

جمعیت 0

هواشناسی خیابان توحید

Khiaban-e Towhid

جمعیت 0

هواشناسی بلوار کشاورز

Bolvar-e Keshavarz

جمعیت 0

هواشناسی امامزاده جعفر

Emamzadeh Ja`far

جمعیت 0

هواشناسی خیابان امامزاده ابراهیم

Khiaban-e Emamzadeh Ebrahim

جمعیت 0

هواشناسی قلعه کامکار

Qal`eh-ye Kamkar

جمعیت 0

هواشناسی مهمانسرای شاهد

Mehmansaray-e Shahed

جمعیت 0

هواشناسی خیابان امام

Khiaban-e Emam

جمعیت 0

هواشناسی کفتار کوه

Kaftar Kuh

جمعیت 0

هواشناسی گارمانوری

Istgah-e Garmanuri

جمعیت 0

هواشناسی بهشت معصومه

Behesht-e Ma`sumeh

جمعیت 0

هواشناسی آزادراه تهران - قم

Azadrah-e Tehran - Qom

جمعیت 0

هواشناسی قشلاق البرز

Qeshlaq-e Alborz

جمعیت 0

هواشناسی کفتار کوه کوچک

Kaftar Kuh-e Kuchak

جمعیت 0

هواشناسی کفتار کوه بزرگ

Kaftar Kuh-e Bozorg

جمعیت 0

هواشناسی نهر دولت آباد

Nahr-e Dowlatabad

جمعیت 0

هواشناسی امامزاده طیب و طاهر

Emamzadeh Tayyeb va Taher

جمعیت 0

هواشناسی نجم آباد

Najmabad

جمعیت 0

هواشناسی امامزاده خدیجه خاتون

Emamzadeh Khadijeh Khatun

جمعیت 0

هواشناسی محمود آباد

Mahmudabad

جمعیت 0

هواشناسی ایران


Car perfume and fresheners