دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هوا شناسی - پیش بینی مستقیم آب و هوا از مركز هواشناسی ایران

تغير استان

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
11 km/hزابل
6 km/hبم
5 km/hزنجان
5 km/hجاسک
5 km/hبابلسر

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
20°Cنوشهر
26°Cاردبیل
26°Cآباده
27°Cشهرکرد
27°Cبافت

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
46°Cاهواز
46°Cامیدیه
45°Cآبادان
40°Cبندر عباس
40°Cایرانشهر

!به هوا ایران کمک کنید