دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هوا شناسی - پیش بینی مستقیم آب و هوا از مركز هواشناسی ایران

تغير استان

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
8 km/hجزیره سیری
7 km/hجزیره کیش
6 km/hامیدیه
6 km/hزاهدان
6 km/hسراوان

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
2°Cنوشهر
4°Cاردبیل
6°Cتبریز
7°Cزنجان
7°Cهمدان

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
25°Cآبادان
25°Cامیدیه
24°Cاهواز
24°Cبندر عباس
24°Cجاسک

!به هوا ایران کمک کنید