دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هوا شناسی - پیش بینی مستقیم آب و هوا از مركز هواشناسی ایران

تغير استان

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
8 km/hآباده
6 km/hاصفهان
6 km/hآبادان
5 km/hشیراز
5 km/hفسا

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
5°Cاردبیل
6°Cزنجان
6°Cنوشهر
9°Cتبریز
10°Cارومیه

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
34°Cایرانشهر
32°Cبندر عباس
31°Cبم
31°Cجاسک
30°Cجزیره کیش

!به هوا ایران کمک کنید