دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هوا شناسی - پیش بینی مستقیم آب و هوا از مركز هواشناسی ایران

تغير استان

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
6 km/hجزیره سیری
6 km/hجاسک
6 km/hبافت
6 km/hآبادان
6 km/hچابهار

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
1°Cزنجان
2°Cهمدان
4°Cتبریز
4°Cبروجرد
4°Cالیگودرز

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
24°Cبندر عباس
24°Cجاسک
23°Cجزیره سیری
23°Cچابهار
22°Cجزیره کیش

!به هوا ایران کمک کنید