دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هوا شناسی - پیش بینی مستقیم آب و هوا از مركز هواشناسی ایران

تغير استان

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
10 km/hآباده
9 km/hکرمان
8 km/hزاهدان
7 km/hسراوان
6 km/hشهرکرد

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
-2°Cنوشهر
2°Cتبریز
3°Cارومیه
3°Cزنجان
4°Cمهاباد

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
27°Cبم
26°Cجاسک
25°Cبندر عباس
25°Cسراوان
24°Cآبادان

!به هوا ایران کمک کنید