دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  آپلود عکس  جدول پخش  سودوکو  

HAVAIRAN.COM | ایران

سایت هوا شناسی - پیش بینی مستقیم آب و هوا از مركز هواشناسی ایران

تغير استان

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
9 km/hآباده
9 km/hامیدیه
8 km/hسمنان
7 km/hالیگودرز
7 km/hسبزوار

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
11°Cنوشهر
16°Cشهرکرد
16°Cالیگودرز
17°Cارومیه
17°Cهمدان

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
37°Cامیدیه
36°Cاهواز
35°Cآبادان
35°Cایرانشهر
34°Cسرخس

!به هوا ایران کمک کنید