دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  آپلود عکس  جدول پخش  سودوکو  

سایت هوا شناسی - پیش بینی مستقیم آب و هوا از مركز هواشناسی ایران

تغير استان

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
10 km/hزابل
9 km/hجزیره کیش
7 km/hجزیره سیری
7 km/hجاسک
6 km/hآبادان

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
15°Cنوشهر
17°Cارومیه
18°Cماکو
18°Cطبس
19°Cبابلسر

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
40°Cاهواز
40°Cآبادان
39°Cامیدیه
37°Cبندر عباس
36°Cایرانشهر

!به هوا ایران کمک کنید