هواشناسی دولی

هواشناسی امروزدر دولی، اردبيل

هواشناسی دولی، اردبيل پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
21.07.2019 05:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 19° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 32° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 34° 2 m/s
22.07.2019 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 24° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 20° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 34° 0 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 35° 7 m/s
23.07.2019 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 5 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 5 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 29° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 33° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 25° 2 m/s
24.07.2019 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 21° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 26° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 34° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 24° 4 m/s
25.07.2019 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 20° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 27° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 34° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 26° 3 m/s
26.07.2019 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 21° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 28° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 33° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 24° 2 m/s
27.07.2019 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 20° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 26° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 30° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 23° 2 m/s
28.07.2019 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 24° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 29° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 23° 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات دولی
عرض جغرافیایی
38.6986111
طول جغرافیایی
47.8908333
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
13296

هواشناسی ایران


Car perfume and fresheners