هواشناسی هشجين

هواشناسی امروزدر هشجين، اردبيل

هواشناسی هشجين، اردبيل پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
19.09.2018 10:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 17° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 19° 2 m/s
20.09.2018 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 12° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 21° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 20° 2 m/s
21.09.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 13° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 10° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 20° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 23° 3 m/s
22:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 16° 1 m/s
22.09.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 12° 0 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm 17° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 26° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 17° 1 m/s
23.09.2018 03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm 13° 0 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm 18° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 26° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 17° 2 m/s
24.09.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 13° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 20° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 28° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 21° 1 m/s
25.09.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 17° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 22° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 28° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 16° 2 m/s
26.09.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 15° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 19° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 26° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 17° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات هشجين
عرض جغرافیایی
37.3597222
طول جغرافیایی
48.3161111
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
131441

هواشناسی ایران