هواشناسی شهرستان خلخال

هواشناسی امروزدر شهرستان خلخال، اردبيل

هواشناسی شهرستان خلخال، اردبيل پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
24.05.2016 16:30:00–19:30:24 Partly cloudy 0 mm 12° 5 m/s
19:30:00–01:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
25.05.2016 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
07:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
13:30:00–19:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
26.05.2016 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm 0 m/s
07:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 13° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
27.05.2016 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 10° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 14° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
28.05.2016 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 11° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 15° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
29.05.2016 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 16° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
30.05.2016 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 13° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
31.05.2016 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain 1 mm 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات شهرستان خلخال
عرض جغرافیایی
37.55
طول جغرافیایی
48.3666667
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
449468

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Ardabil/Shahrestān-e_Khalkhāl
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,801,796 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.0279
Total Execution Time  0.0286
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '32' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '32' 
0.0081   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '32' AND name LIKE 'Shahrestān-e_Khalkhāl'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40