دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی شهرستان خلخال - پيش بینی چهارده روزه هواى شهرستان خلخال، اردبيل 

 • سه شنبه

  18 اسفند

  بیشینهکمینه
  2 °-8 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -4°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -2°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -8°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:35
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:19
 • دوشنبه

  17 اسفند

  بیشینهکمینه
  1 °-3 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -3°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -2°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -1°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:36
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:18
 • یکشنبه

  16 اسفند

  بیشینهکمینه
  1 °-6 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -6°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -3°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -1°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:38
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:17
 • شنبه

  15 اسفند

  بیشینهکمینه
  -3 °-15 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -15°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -9°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -3°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -6°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:39
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:16
 • آدینه

  14 اسفند

  بیشینهکمینه
  -9 °-14 °
  سرعت باد
  2 mm 
  1m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -11°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -9°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -10°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -14°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:40
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:15
 • پنجشنبه

  13 اسفند

  بیشینهکمینه
  -5 °-11 °
  سرعت باد
  <1 mm 
  0m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -10°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -8°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -5°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -11°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:42
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:14
 • چهارشنبه

  12 اسفند

  بیشینهکمینه
  -4 °-9 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  00:30-06:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -9°

  06:30-12:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -9°

  12:30-18:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -4°

  18:30-24:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -8°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -9°
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:43
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:13
 • فردا

  11 اسفند

  بیشینهکمینه
  -4 °-9 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  00:30-06:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -8°

  06:30-12:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -9°

  12:30-18:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -4°

  18:30-24:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -7°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:45
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:12
 • امروز

  10 اسفند

  بیشینهکمینه
  -6 °-6 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  21:30-24:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -6°

   

   
   

   

   
   

   

   
   

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:46
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:11
 • هواشناسی شهرستان خلخال  نقشه شهرستان خلخال
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Shahrestan-e-Khalkhal , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Shahrestan-e-Khalkhal , iran