دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی شهرستان خلخال - پيش بینی چهارده روزه هواى شهرستان خلخال، اردبيل 

 • چهارشنبه

  09 دی

  بیشینهکمینه
  -7 °-15 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -15°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -12°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -7°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -12°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:29
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:08
 • سه شنبه

  08 دی

  بیشینهکمینه
  -7 °-15 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -10°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -7°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -10°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -15°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:29
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:08
 • دوشنبه

  07 دی

  بیشینهکمینه
  -4 °-8 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -8°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -6°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -4°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -8°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:28
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:07
 • یکشنبه

  06 دی

  بیشینهکمینه
  -4 °-8 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -8°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -7°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -4°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -8°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:28
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:06
 • شنبه

  05 دی

  بیشینهکمینه
  -3 °-9 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -9°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -7°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -3°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -8°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:28
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:06
 • آدینه

  04 دی

  بیشینهکمینه
  -4 °-10 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -10°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -7°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -4°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -8°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:27
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:05
 • پنجشنبه

  03 دی

  بیشینهکمینه
  -7 °-12 °
  سرعت باد
  <1 mm 
  2m/s

  00:30-06:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -12°

  06:30-12:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -12°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -11°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -7°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -10°
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:27
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:04
 • فردا

  02 دی

  بیشینهکمینه
  -8 °-13 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  00:30-06:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -10°

  06:30-12:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -13°

  12:30-18:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -8°

  18:30-24:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -10°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:27
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:04
 • امروز

  01 دی

  بیشینهکمینه
  -5 °-8 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  12:30-18:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -5°

  18:30-24:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -8°

   

   
   

   

   
   

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:26
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:03
 • هواشناسی شهرستان خلخال  نقشه شهرستان خلخال
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Shahrestan-e-Khalkhal , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Shahrestan-e-Khalkhal , iran