دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی شهرستان خلخال - پيش بینی چهارده روزه هواى شهرستان خلخال، اردبيل 

 • چهارشنبه

  11 آذر

  بیشینهکمینه
  -11 °-15 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -15°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -14°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -11°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -14°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:12
  زمان غروب Dating Singles iran
  16:59
 • سه شنبه

  10 آذر

  بیشینهکمینه
  -12 °-17 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -17°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -13°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -12°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -15°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:11
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:00
 • دوشنبه

  09 آذر

  بیشینهکمینه
  -11 °-15 °
  سرعت باد
  <1 mm 
  2m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -13°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -13°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -11°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -15°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:10
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:00
 • یکشنبه

  08 آذر

  بیشینهکمینه
  -9 °-12 °
  سرعت باد
  <1 mm 
  3m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -12°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -10°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -9°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -12°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:09
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:00
 • شنبه

  07 آذر

  بیشینهکمینه
  -6 °-10 °
  سرعت باد
  <1 mm 
  1m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -9°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -9°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -6°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -10°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:08
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:00
 • آدینه

  06 آذر

  بیشینهکمینه
  -6 °-9 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -9°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -8°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -6°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -8°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:07
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:01
 • پنجشنبه

  05 آذر

  بیشینهکمینه
  -7 °-10 °
  سرعت باد
  1 mm 
  2m/s

  00:30-06:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -10°

  06:30-12:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -10°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -8°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -7°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -8°
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:06
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:01
 • فردا

  04 آذر

  بیشینهکمینه
  -9 °-10 °
  سرعت باد
  6 mm 
  3m/s

  00:30-06:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -9°

  06:30-12:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -10°

  12:30-18:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -9°

  18:30-24:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -10°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:05
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:01
 • امروز

  03 آذر

  بیشینهکمینه
  -7 °-8 °
  سرعت باد
  <1 mm 
  3m/s

  09:30-12:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -7°

  12:30-18:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -7°

  18:30-24:30

  پیش بینی هوا
  دما
  -8°

   

   
   

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:04
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:02
 • هواشناسی شهرستان خلخال  نقشه شهرستان خلخال
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Shahrestan-e-Khalkhal , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Shahrestan-e-Khalkhal , iran