دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی شهرستان پارس آباد - پيش بینی چهارده روزه هواى شهرستان پارس آباد، اردبيل 

 • پنجشنبه

  19 فروردین

  بیشینهکمینه
  21 °10 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  10°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  14°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  13°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:50
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:50
 • چهارشنبه

  18 فروردین

  بیشینهکمینه
  23 °7 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  16°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  13°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:51
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:49
 • سه شنبه

  17 فروردین

  بیشینهکمینه
  17 °5 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  10°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  10°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:53
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:48
 • دوشنبه

  16 فروردین

  بیشینهکمینه
  14 °7 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  11°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  14°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:54
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:47
 • یکشنبه

  15 فروردین

  بیشینهکمینه
  15 °8 °
  سرعت باد
  0 mm 
  7m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  11°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  15°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  11°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:56
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:46
 • شنبه

  14 فروردین

  بیشینهکمینه
  16 °10 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  10°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  14°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  16°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  10°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:58
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:45
 • آدینه

  13 فروردین

  بیشینهکمینه
  15 °5 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  15°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  14°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  10°
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:59
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:44
 • فردا

  12 فروردین

  بیشینهکمینه
  11 °3 °
  سرعت باد
  0 mm 
  4m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  11°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  11°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:01
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:43
 • امروز

  11 فروردین

  بیشینهکمینه
  6 °6 °
  سرعت باد
  0 mm 
  5m/s

  22:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما

   

   
   

   

   
   

   

   
   

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:02
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:42
 • هواشناسی شهرستان پارس آباد  نقشه شهرستان پارس آباد
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Shahrestan-e-Parsabad , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Shahrestan-e-Parsabad , iran