دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی شهرستان پارس آباد - پيش بینی چهارده روزه هواى شهرستان پارس آباد، اردبيل 

 • شنبه

  04 شهریور

  بیشینهکمینه
  19 °17 °
  سرعت باد
  <1 mm 
  0m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:08
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:10
 • آدینه

  03 شهریور

  بیشینهکمینه
  31 °21 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:07
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:12
 • پنجشنبه

  02 شهریور

  بیشینهکمینه
  32 °20 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:06
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:13
 • چهارشنبه

  01 مهر

  بیشینهکمینه
  28 °18 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:05
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:15
 • سه شنبه

  31 شهریور

  بیشینهکمینه
  27 °19 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:04
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:17
 • دوشنبه

  30 شهریور

  بیشینهکمینه
  27 °19 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

  22:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:03
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:18
 • یکشنبه

  29 شهریور

  بیشینهکمینه
  28 °18 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:02
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:20
 • فردا

  28 شهریور

  بیشینهکمینه
  23 °20 °
  سرعت باد
  0 mm 
  4m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:01
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:22
 • امروز

  27 شهریور

  بیشینهکمینه
  23 °22 °
  سرعت باد
  0 mm 
  6m/s

  16:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

   

   
   

   

   
   

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:01
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:23
 • هواشناسی شهرستان پارس آباد  نقشه شهرستان پارس آباد
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Shahrestan-e-Parsabad , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Shahrestan-e-Parsabad , iran