هواشناسی الله یاری

هواشناسی امروزدر الله یاری، بوشهر

هواشناسی الله یاری، بوشهر پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
07.02.2016 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 11° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 10° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 23° 7 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 3 m/s
08.02.2016 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 15° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 14° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 20° 5 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 16° 5 m/s
09.02.2016 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 12° 4 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 4 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 16° 6 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 19° 9 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 14° 5 m/s
10.02.2016 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 4 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 14° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 19° 6 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm 13° 2 m/s
11.02.2016 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 12° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Rain showers 1 mm 13° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 20° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 15° 6 m/s
12.02.2016 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 11° 4 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 15° 4 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 20° 8 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 14° 4 m/s
13.02.2016 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 15° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 20° 7 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 13° 3 m/s
14.02.2016 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 15° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 22° 6 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 15° 4 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات الله یاری
عرض جغرافیایی
29.4284
طول جغرافیایی
50.7608
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
6656965

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Bushehr/Allāh_Yārī
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,804,316 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.4842
Total Execution Time  0.4849
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '22' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '22' 
0.0064   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '22' AND name LIKE 'Allāh_Yārī'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40