دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی الله یاری - پيش بینی چهارده روزه هواى الله یاری، بوشهر 

 • شنبه

  07 مرداد

  بیشینهکمینه
  41 °31 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  37°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  41°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  36°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:41
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:33
 • آدینه

  06 مرداد

  بیشینهکمینه
  41 °31 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  37°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  41°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  35°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:41
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:35
 • پنجشنبه

  05 مرداد

  بیشینهکمینه
  39 °31 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  37°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  39°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  34°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:40
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:36
 • چهارشنبه

  04 شهریور

  بیشینهکمینه
  39 °31 °
  سرعت باد
  0 mm 
  0m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  36°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  39°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  36°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:40
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:37
 • سه شنبه

  03 شهریور

  بیشینهکمینه
  38 °31 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  37°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  38°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  34°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:39
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:38
 • دوشنبه

  02 شهریور

  بیشینهکمینه
  40 °32 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  39°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  40°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  35°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:39
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:39
 • یکشنبه

  01 شهریور

  بیشینهکمینه
  41 °29 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  41°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  37°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  36°
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:38
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:40
 • فردا

  31 مرداد

  بیشینهکمینه
  42 °29 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  34°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  42°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  39°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:37
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:41
 • امروز

  30 مرداد

  بیشینهکمینه
  41 °39 °
  سرعت باد
  0 mm 
  4m/s

  16:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  41°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  39°

   

   
   

   

   
   

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:37
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:42
 • هواشناسی الله یاری  نقشه الله یاری
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Allah-Yari , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Allah-Yari , iran