هواشناسی الله یاری

هواشناسی امروزدر الله یاری، بوشهر

هواشناسی الله یاری، بوشهر پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
31.08.2015 22:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm 36° 3 m/s
01.09.2015 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm 34° 2 m/s
07:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm 31° 2 m/s
13:30:00–19:30:24 Clear sky 0 mm 44° 4 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm 38° 4 m/s
02.09.2015 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm 34° 1 m/s
07:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm 29° 1 m/s
13:30:00–19:30:24 Clear sky 0 mm 42° 6 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm 37° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 35° 2 m/s
03.09.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 30° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 38° 0 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 42° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 35° 1 m/s
04.09.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 30° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 38° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 39° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 34° 2 m/s
05.09.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 31° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 37° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 41° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 34° 2 m/s
06.09.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 32° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 35° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 39° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 34° 3 m/s
07.09.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 31° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 36° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 39° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 34° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات الله یاری
عرض جغرافیایی
29.4284
طول جغرافیایی
50.7608
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
6656965

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Bushehr/Allāh_Yārī
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,802,028 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.5817
Total Execution Time  0.5824
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '22' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '22' 
0.0065   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '22' AND name LIKE 'Allāh_Yārī'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40