هواشناسی اشكو

هواشناسی امروزدر اشكو، بوشهر

هواشناسی اشكو، بوشهر پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
04.06.2020 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 35° 5 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 33° 5 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 38° 5 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 41° 9 m/s
05.06.2020 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 36° 4 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 34° 6 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 38° 7 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 38° 8 m/s
06.06.2020 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 36° 7 m/s
04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 35° 7 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 36° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 40° 11 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 37° 8 m/s
07.06.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 33° 6 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 35° 8 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 34° 11 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 33° 6 m/s
08.06.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 30° 6 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 33° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 30° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 29° 2 m/s
09.06.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 27° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 30° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 30° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 30° 1 m/s
10.06.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 28° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 31° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 31° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 31° 1 m/s
11.06.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 29° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 31° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 35° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 35° 6 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات اشكو
عرض جغرافیایی
27.8504
طول جغرافیایی
51.7721
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
41038

هواشناسی ایران


Car perfume and fresheners