دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی بوشهر - پيش بینی چهارده روزه هواى بوشهر، بوشهر 

 • یکشنبه

  18 بهمن

  بیشینهکمینه
  20 °17 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:50
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:51
 • شنبه

  17 بهمن

  بیشینهکمینه
  21 °15 °
  سرعت باد
  0 mm 
  4m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  15°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:50
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:50
 • آدینه

  16 بهمن

  بیشینهکمینه
  21 °17 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:51
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:49
 • پنجشنبه

  15 بهمن

  بیشینهکمینه
  22 °18 °
  سرعت باد
  0 mm 
  5m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:52
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:48
 • چهارشنبه

  14 بهمن

  بیشینهکمینه
  21 °16 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  16°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:52
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:48
 • سه شنبه

  13 بهمن

  بیشینهکمینه
  18 °16 °
  سرعت باد
  0 mm 
  8m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  16°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  16°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:53
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:47
 • دوشنبه

  12 بهمن

  بیشینهکمینه
  18 °16 °
  سرعت باد
  0 mm 
  5m/s

  00:30-06:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  06:30-12:30

  پیش بینی هوا
  دما
  16°

  12:30-18:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

  18:30-24:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:53
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:46
 • فردا

  11 بهمن

  بیشینهکمینه
  22 °19 °
  سرعت باد
  <1 mm 
  6m/s

  00:30-06:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  06:30-12:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  12:30-18:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  18:30-24:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:54
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:45
 • امروز

  10 بهمن

  بیشینهکمینه
  22 °22 °
  سرعت باد
  0 mm 
  8m/s

  21:30-24:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

   

   
   

   

   
   

   

   
   

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:55
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:44
 • هواشناسی بوشهر  نقشه بوشهر
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Bandar-e-Bushehr , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Bandar-e-Bushehr , iran