دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی بوشهر - پيش بینی چهارده روزه هواى بوشهر، بوشهر 

 • یکشنبه

  15 فروردین

  بیشینهکمینه
  26 °19 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:51
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:27
 • شنبه

  14 فروردین

  بیشینهکمینه
  23 °19 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:52
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:26
 • آدینه

  13 فروردین

  بیشینهکمینه
  22 °19 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:54
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:26
 • پنجشنبه

  12 فروردین

  بیشینهکمینه
  24 °20 °
  سرعت باد
  0 mm 
  7m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:55
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:25
 • چهارشنبه

  11 فروردین

  بیشینهکمینه
  27 °22 °
  سرعت باد
  0 mm 
  7m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:56
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:25
 • سه شنبه

  10 فروردین

  بیشینهکمینه
  26 °20 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:57
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:24
 • دوشنبه

  09 فروردین

  بیشینهکمینه
  24 °18 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:58
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:24
 • فردا

  08 فروردین

  بیشینهکمینه
  23 °17 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:59
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:23
 • امروز

  07 فروردین

  بیشینهکمینه
  19 °19 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  22:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

   

   
   

   

   
   

   

   
   

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:01
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:22
 • هواشناسی بوشهر  نقشه بوشهر
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Bandar-e-Bushehr , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Bandar-e-Bushehr , iran