هواشناسی بوشهر

هواشناسی امروزدر بوشهر، بوشهر

هواشناسی بوشهر، بوشهر پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
26.04.2015 10:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm 24° 10 m/s
13:30:00–19:30:24 Clear sky 0 mm 26° 10 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm 26° 7 m/s
27.04.2015 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm 23° 3 m/s
07:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm 22° 6 m/s
13:30:00–19:30:24 Clear sky 0 mm 29° 8 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm 27° 8 m/s
28.04.2015 01:30:00–07:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 4 m/s
07:30:00–13:30:24 Partly cloudy 0 mm 24° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 28° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 30° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 27° 4 m/s
29.04.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 25° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 28° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 30° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 26° 4 m/s
30.04.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 24° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 27° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 29° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 27° 1 m/s
01.05.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 24° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 28° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 29° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 25° 2 m/s
02.05.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 24° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 27° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 30° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 28° 2 m/s
03.05.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 28° 0 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 28° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 30° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 29° 4 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات بوشهر
عرض جغرافیایی
28.9684
طول جغرافیایی
50.8385
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
165377
Geonameid
139817

هواشناسی ایران