دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی بوشهر - پيش بینی چهارده روزه هواى بوشهر، بوشهر 

 • شنبه

  09 آبان

  بیشینهکمینه
  29 °25 °
  سرعت باد
  0 mm 
  5m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:17
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:23
 • آدینه

  08 آبان

  بیشینهکمینه
  29 °25 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:16
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:24
 • پنجشنبه

  07 آبان

  بیشینهکمینه
  30 °26 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:15
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:24
 • چهارشنبه

  06 آبان

  بیشینهکمینه
  31 °27 °
  سرعت باد
  0 mm 
  4m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:15
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:25
 • سه شنبه

  05 آبان

  بیشینهکمینه
  30 °25 °
  سرعت باد
  0 mm 
  5m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:14
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:26
 • دوشنبه

  04 آبان

  بیشینهکمینه
  29 °25 °
  سرعت باد
  0 mm 
  6m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:13
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:27
 • یکشنبه

  03 آبان

  بیشینهکمینه
  30 °24 °
  سرعت باد
  0 mm 
  4m/s

  00:30-06:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

  06:30-12:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:13
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:28
 • فردا

  02 آبان

  بیشینهکمینه
  28 °21 °
  سرعت باد
  0 mm 
  5m/s

  00:30-06:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  06:30-12:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  12:30-18:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

  18:30-24:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:12
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:29
 • امروز

  01 آبان

  بیشینهکمینه
  27 °24 °
  سرعت باد
  0 mm 
  7m/s

  09:30-12:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  12:30-18:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

  18:30-24:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

   

   
   

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:11
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:30
 • هواشناسی بوشهر  نقشه بوشهر
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Bandar-e-Bushehr , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Bandar-e-Bushehr , iran