دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی بوشهر - پيش بینی چهارده روزه هواى بوشهر، بوشهر 

 • شنبه

  16 آبان

  بیشینهکمینه
  22 °16 °
  سرعت باد
  0 mm 
  6m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  16°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:22
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:18
 • آدینه

  15 آبان

  بیشینهکمینه
  21 °19 °
  سرعت باد
  0 mm 
  6m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:21
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:18
 • پنجشنبه

  14 آبان

  بیشینهکمینه
  25 °22 °
  سرعت باد
  0 mm 
  6m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:21
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:19
 • چهارشنبه

  13 آبان

  بیشینهکمینه
  27 °22 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:20
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:20
 • سه شنبه

  12 آبان

  بیشینهکمینه
  27 °21 °
  سرعت باد
  0 mm 
  4m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:19
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:20
 • دوشنبه

  11 آبان

  بیشینهکمینه
  26 °23 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:18
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:21
 • یکشنبه

  10 آبان

  بیشینهکمینه
  28 °23 °
  سرعت باد
  <1 mm 
  4m/s

  00:30-06:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

  06:30-12:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:18
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:22
 • فردا

  09 آبان

  بیشینهکمینه
  31 °24 °
  سرعت باد
  0 mm 
  5m/s

  00:30-06:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

  06:30-12:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  12:30-18:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

  18:30-24:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:17
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:23
 • امروز

  08 آبان

  بیشینهکمینه
  30 °27 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  09:30-12:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

  12:30-18:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

  18:30-24:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

   

   
   

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:16
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:24
 • هواشناسی بوشهر  نقشه بوشهر
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Bandar-e-Bushehr , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Bandar-e-Bushehr , iran