دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی بوشهر - پيش بینی چهارده روزه هواى بوشهر، بوشهر 

 • چهارشنبه

  09 دی

  بیشینهکمینه
  20 °17 °
  سرعت باد
  0 mm 
  5m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:58
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:20
 • سه شنبه

  08 دی

  بیشینهکمینه
  22 °17 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:58
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:19
 • دوشنبه

  07 دی

  بیشینهکمینه
  21 °16 °
  سرعت باد
  <1 mm 
  5m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  16°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:57
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:18
 • یکشنبه

  06 دی

  بیشینهکمینه
  19 °15 °
  سرعت باد
  0 mm 
  4m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  15°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  16°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:57
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:18
 • شنبه

  05 دی

  بیشینهکمینه
  18 °13 °
  سرعت باد
  0 mm 
  5m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  13°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  15°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:56
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:17
 • آدینه

  04 دی

  بیشینهکمینه
  17 °14 °
  سرعت باد
  0 mm 
  8m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  14°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  15°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  15°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:56
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:17
 • پنجشنبه

  03 دی

  بیشینهکمینه
  19 °14 °
  سرعت باد
  0 mm 
  5m/s

  00:30-06:30

  پیش بینی هوا
  دما
  15°

  06:30-12:30

  پیش بینی هوا
  دما
  14°

  12:30-18:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  18:30-24:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  16°
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:56
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:16
 • فردا

  02 دی

  بیشینهکمینه
  18 °14 °
  سرعت باد
  <1 mm 
  6m/s

  00:30-06:30

  پیش بینی هوا
  دما
  16°

  06:30-12:30

  پیش بینی هوا
  دما
  14°

  12:30-18:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

  18:30-24:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:55
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:15
 • امروز

  01 دی

  بیشینهکمینه
  18 °18 °
  سرعت باد
  0 mm 
  7m/s

  21:30-24:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

   

   
   

   

   
   

   

   
   

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:55
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:15
 • هواشناسی بوشهر  نقشه بوشهر
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Bandar-e-Bushehr , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Bandar-e-Bushehr , iran