هواشناسی برزدجن

هواشناسی امروزدر برزدجن، بوشهر

هواشناسی برزدجن، بوشهر پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
23.09.2019 23:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 33° 1 m/s
24.09.2019 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 33° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 32° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 41° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 37° 2 m/s
25.09.2019 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 34° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 33° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 40° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 33° 3 m/s
26.09.2019 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 30° 1 m/s
03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 29° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 34° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 37° 5 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 31° 1 m/s
27.09.2019 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 28° 0 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 33° 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 37° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 31° 1 m/s
28.09.2019 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 29° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 33° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 37° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 32° 1 m/s
29.09.2019 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 30° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 34° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 39° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 32° 1 m/s
30.09.2019 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 32° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 35° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 37° 5 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 30° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات برزدجن
عرض جغرافیایی
29.2622222
طول جغرافیایی
51.2052778
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
86059
Geonameid
140097

هواشناسی ایران


Car perfume and fresheners