هواشناسی زيارتگاه پير مباركه

هواشناسی امروزدر زيارتگاه پير مباركه، بوشهر

هواشناسی زيارتگاه پير مباركه، بوشهر پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
01.06.2020 10:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 40° 5 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 43° 8 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 40° 6 m/s
02.06.2020 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 31° 4 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 28° 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 36° 6 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 36° 3 m/s
03.06.2020 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 31° 4 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 28° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 37° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 41° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 37° 6 m/s
04.06.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 34° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 43° 8 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 46° 10 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 40° 10 m/s
05.06.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 34° 6 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 40° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 48° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 41° 11 m/s
06.06.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 35° 8 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 39° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 47° 12 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 38° 8 m/s
07.06.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 31° 6 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 37° 10 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 42° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 35° 6 m/s
08.06.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 29° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 35° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 39° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 33° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات زيارتگاه پير مباركه
عرض جغرافیایی
29.8673
طول جغرافیایی
50.2903
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
44196

هواشناسی ایران


Car perfume and fresheners