هواشناسی کوری منظر

هواشناسی امروزدر کوری منظر، بوشهر

هواشناسی کوری منظر، بوشهر پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
28.05.2020 07:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 31° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 39° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 33° 2 m/s
29.05.2020 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 32° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 30° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 39° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 33° 2 m/s
30.05.2020 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 33° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 33° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 39° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 36° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 32° 1 m/s
31.05.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 30° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 36° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 36° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 32° 2 m/s
01.06.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 31° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 37° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 36° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 32° 2 m/s
02.06.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 31° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 37° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 36° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 34° 3 m/s
03.06.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 33° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 41° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 43° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 36° 4 m/s
04.06.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 30° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 39° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 38° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 33° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات کوری منظر
عرض جغرافیایی
27.8421
طول جغرافیایی
52.303
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
40999

هواشناسی ایران


Car perfume and fresheners