دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی خلیج فارس - پيش بینی چهارده روزه هواى خلیج فارس، بوشهر 

 • سه شنبه

  10 آذر

  بیشینهکمینه
  20 °15 °
  سرعت باد
  0 mm 
  5m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  15°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  03:02
  زمان غروب Dating Singles iran
  13:36
 • دوشنبه

  09 آذر

  بیشینهکمینه
  19 °16 °
  سرعت باد
  0 mm 
  6m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  16°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  03:01
  زمان غروب Dating Singles iran
  13:36
 • یکشنبه

  08 آذر

  بیشینهکمینه
  19 °17 °
  سرعت باد
  6 mm 
  1m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  03:01
  زمان غروب Dating Singles iran
  13:36
 • شنبه

  07 آذر

  بیشینهکمینه
  21 °18 °
  سرعت باد
  0 mm 
  5m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  03:00
  زمان غروب Dating Singles iran
  13:36
 • آدینه

  06 آذر

  بیشینهکمینه
  21 °18 °
  سرعت باد
  0 mm 
  4m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  02:59
  زمان غروب Dating Singles iran
  13:36
 • پنجشنبه

  05 آذر

  بیشینهکمینه
  23 °19 °
  سرعت باد
  0 mm 
  6m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  02:58
  زمان غروب Dating Singles iran
  13:36
 • چهارشنبه

  04 آذر

  بیشینهکمینه
  24 °20 °
  سرعت باد
  2 mm 
  7m/s

  00:30-06:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  06:30-12:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  02:58
  زمان غروب Dating Singles iran
  13:37
 • فردا

  03 آذر

  بیشینهکمینه
  24 °19 °
  سرعت باد
  8 mm 
  3m/s

  00:30-06:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  06:30-12:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  12:30-18:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  18:30-24:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  02:57
  زمان غروب Dating Singles iran
  13:37
 • امروز

  02 آذر

  بیشینهکمینه
  23 °22 °
  سرعت باد
  <1 mm 
  5m/s

  12:30-18:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  18:30-24:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

   

   
   

   

   
   

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  02:56
  زمان غروب Dating Singles iran
  13:37
 • هواشناسی خلیج فارس  نقشه خلیج فارس
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Khalij-e-Fars , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Khalij-e-Fars , iran