هواشناسی خلیج فارس

هواشناسی امروزدر خلیج فارس، بوشهر

هواشناسی خلیج فارس، بوشهر پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
03.05.2016 16:30:00–19:30:24 Partly cloudy 0 mm 30° 2 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm 28° 1 m/s
04.05.2016 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm 30° 1 m/s
07:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm 26° 1 m/s
13:30:00–19:30:24 Clear sky 0 mm 28° 2 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm 28° 3 m/s
05.05.2016 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm 27° 3 m/s
07:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm 28° 4 m/s
13:30:00–19:30:24 Clear sky 0 mm 31° 2 m/s
19:30:00–01:30:24 Fair 0 mm 29° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 29° 4 m/s
06.05.2016 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 27° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 28° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 32° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 28° 3 m/s
07.05.2016 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 27° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 31° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 30° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 30° 4 m/s
08.05.2016 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 30° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 29° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 31° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 29° 2 m/s
09.05.2016 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 27° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 33° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 31° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 33° 3 m/s
10.05.2016 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm 33° 0 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 28° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 32° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 31° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات خلیج فارس
عرض جغرافیایی
27.5712
طول جغرافیایی
52.3726
منطقه زمانی
جمعیت
0
Geonameid
6683682

هواشناسی ایران