دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی خلیج فارس - پيش بینی چهارده روزه هواى خلیج فارس، بوشهر 

 • پنجشنبه

  19 فروردین

  بیشینهکمینه
  27 °22 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  02:11
  زمان غروب Dating Singles iran
  14:52
 • چهارشنبه

  18 فروردین

  بیشینهکمینه
  27 °22 °
  سرعت باد
  0 mm 
  6m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  02:13
  زمان غروب Dating Singles iran
  14:52
 • سه شنبه

  17 فروردین

  بیشینهکمینه
  28 °23 °
  سرعت باد
  0 mm 
  6m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  02:14
  زمان غروب Dating Singles iran
  14:51
 • دوشنبه

  16 فروردین

  بیشینهکمینه
  27 °21 °
  سرعت باد
  0 mm 
  5m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  02:15
  زمان غروب Dating Singles iran
  14:51
 • یکشنبه

  15 فروردین

  بیشینهکمینه
  25 °20 °
  سرعت باد
  0 mm 
  4m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  02:16
  زمان غروب Dating Singles iran
  14:50
 • شنبه

  14 فروردین

  بیشینهکمینه
  23 °20 °
  سرعت باد
  0 mm 
  8m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  02:17
  زمان غروب Dating Singles iran
  14:50
 • آدینه

  13 فروردین

  بیشینهکمینه
  22 °20 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  02:18
  زمان غروب Dating Singles iran
  14:49
 • فردا

  12 فروردین

  بیشینهکمینه
  27 °21 °
  سرعت باد
  0 mm 
  7m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  02:19
  زمان غروب Dating Singles iran
  14:49
 • امروز

  11 فروردین

  بیشینهکمینه
  26 °25 °
  سرعت باد
  0 mm 
  9m/s

  16:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

   

   
   

   

   
   

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  02:20
  زمان غروب Dating Singles iran
  14:48
 • هواشناسی خلیج فارس  نقشه خلیج فارس
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Khalij-e-Fars , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Khalij-e-Fars , iran