هواشناسی خلیج فارس

هواشناسی امروزدر خلیج فارس، بوشهر

هواشناسی خلیج فارس، بوشهر پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
29.05.2016 16:30:00–19:30:24 Clear sky 0 mm 33° 4 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm 34° 5 m/s
30.05.2016 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm 32° 4 m/s
07:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm 29° 3 m/s
13:30:00–19:30:24 Clear sky 0 mm 32° 3 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm 30° 2 m/s
31.05.2016 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm 30° 8 m/s
07:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm 29° 7 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 30° 8 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 30° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 30° 8 m/s
01.06.2016 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 28° 7 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 30° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 29° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 29° 5 m/s
02.06.2016 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 27° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 31° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 31° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 30° 7 m/s
03.06.2016 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 29° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 30° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 32° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 30° 3 m/s
04.06.2016 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 29° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 31° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 32° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 31° 4 m/s
05.06.2016 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 30° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 31° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 31° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 30° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات خلیج فارس
عرض جغرافیایی
27.5712
طول جغرافیایی
52.3726
منطقه زمانی
جمعیت
0
Geonameid
6683682

هواشناسی ایران