هواشناسی خلیج فارس

هواشناسی امروزدر خلیج فارس، بوشهر

هواشناسی خلیج فارس، بوشهر پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
24.05.2015 16:30:00–19:30:24 Partly cloudy 0 mm 34° 6 m/s
19:30:00–01:30:24 Partly cloudy 0 mm 32° 6 m/s
25.05.2015 01:30:00–07:30:24 Fair 0 mm 31° 5 m/s
07:30:00–13:30:24 Partly cloudy 0 mm 31° 8 m/s
13:30:00–19:30:24 Partly cloudy 0 mm 35° 9 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm 32° 7 m/s
26.05.2015 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm 29° 5 m/s
07:30:00–13:30:24 Fair 0 mm 29° 5 m/s
13:30:00–19:30:24 Partly cloudy 0 mm 34° 6 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm 31° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 30° 3 m/s
27.05.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 28° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 31° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 32° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 31° 6 m/s
28.05.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 29° 6 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 32° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 32° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 31° 5 m/s
29.05.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 29° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 33° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 33° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 31° 0 m/s
30.05.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 28° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 32° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 32° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 30° 3 m/s
31.05.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 28° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 32° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 32° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 33° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات خلیج فارس
عرض جغرافیایی
27.5712
طول جغرافیایی
52.3726
منطقه زمانی
جمعیت
0
Geonameid
6683682

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Bushehr/Khalīj-e_Fārs
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,802,476 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0008
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.7622
Total Execution Time  0.7630
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0096   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0130   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0013   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0006   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '22' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '22' 
0.0095   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '22' AND name LIKE 'Khalīj-e_Fārs'  
0.0011   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40