دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی خلیج فارس - پيش بینی چهارده روزه هواى خلیج فارس، بوشهر 

 • شنبه

  17 مرداد

  بیشینهکمینه
  37 °31 °
  سرعت باد
  0 mm 
  6m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  35°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  37°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  34°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  01:56
  زمان غروب Dating Singles iran
  15:15
 • آدینه

  16 مرداد

  بیشینهکمینه
  37 °32 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  35°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  37°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  34°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  01:55
  زمان غروب Dating Singles iran
  15:16
 • پنجشنبه

  15 مرداد

  بیشینهکمینه
  36 °33 °
  سرعت باد
  0 mm 
  7m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  33°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  35°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  36°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  34°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  01:55
  زمان غروب Dating Singles iran
  15:17
 • چهارشنبه

  14 مرداد

  بیشینهکمینه
  38 °33 °
  سرعت باد
  0 mm 
  8m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  33°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  36°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  38°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  35°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  01:54
  زمان غروب Dating Singles iran
  15:18
 • سه شنبه

  13 مرداد

  بیشینهکمینه
  37 °33 °
  سرعت باد
  0 mm 
  4m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  33°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  36°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  37°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  34°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  01:54
  زمان غروب Dating Singles iran
  15:18
 • دوشنبه

  12 مرداد

  بیشینهکمینه
  37 °32 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  35°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  37°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  35°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  01:53
  زمان غروب Dating Singles iran
  15:19
 • یکشنبه

  11 مرداد

  بیشینهکمینه
  35 °30 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  34°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  35°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  33°
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  01:53
  زمان غروب Dating Singles iran
  15:20
 • فردا

  10 مرداد

  بیشینهکمینه
  35 °30 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  35°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  33°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  01:52
  زمان غروب Dating Singles iran
  15:20
 • امروز

  09 مرداد

  بیشینهکمینه
  35 °33 °
  سرعت باد
  0 mm 
  4m/s

  10:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  34°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  35°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  33°

   

   
   

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  01:52
  زمان غروب Dating Singles iran
  15:21
 • هواشناسی خلیج فارس  نقشه خلیج فارس
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Khalij-e-Fars , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Khalij-e-Fars , iran