دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی خلیج فارس - پيش بینی چهارده روزه هواى خلیج فارس، بوشهر 

 • دوشنبه

  11 آبان

  بیشینهکمینه
  25 °22 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  02:40
  زمان غروب Dating Singles iran
  13:47
 • یکشنبه

  10 آبان

  بیشینهکمینه
  26 °21 °
  سرعت باد
  3 mm 
  5m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  02:40
  زمان غروب Dating Singles iran
  13:47
 • شنبه

  09 آبان

  بیشینهکمینه
  27 °24 °
  سرعت باد
  0 mm 
  4m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  02:39
  زمان غروب Dating Singles iran
  13:48
 • آدینه

  08 آبان

  بیشینهکمینه
  28 °25 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  02:38
  زمان غروب Dating Singles iran
  13:49
 • پنجشنبه

  07 آبان

  بیشینهکمینه
  29 °25 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  02:38
  زمان غروب Dating Singles iran
  13:50
 • چهارشنبه

  06 آبان

  بیشینهکمینه
  30 °26 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  02:37
  زمان غروب Dating Singles iran
  13:51
 • سه شنبه

  05 آبان

  بیشینهکمینه
  30 °26 °
  سرعت باد
  0 mm 
  5m/s

  00:30-06:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

  06:30-12:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

  12:30-18:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

  18:30-24:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  02:36
  زمان غروب Dating Singles iran
  13:51
 • فردا

  04 آبان

  بیشینهکمینه
  31 °26 °
  سرعت باد
  0 mm 
  4m/s

  00:30-06:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

  06:30-12:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

  12:30-18:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

  18:30-24:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  02:36
  زمان غروب Dating Singles iran
  13:52
 • امروز

  03 آبان

  بیشینهکمینه
  29 °29 °
  سرعت باد
  0 mm 
  7m/s

  15:30-18:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

  18:30-24:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

   

   
   

   

   
   

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  02:35
  زمان غروب Dating Singles iran
  13:53
 • هواشناسی خلیج فارس  نقشه خلیج فارس
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Khalij-e-Fars , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Khalij-e-Fars , iran