دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  آپلود عکس  جدول پخش  سودوکو  

سایت هواشناسی خلیج فارس - پيش بینی چهارده روزه هواى خلیج فارس، بوشهر 

 • سه شنبه

  08 فروردین

  بیشینهکمینه
  32 °26 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  01:52
  زمان غروب Dating Singles iran
  15:03
 • دوشنبه

  07 فروردین

  بیشینهکمینه
  30 °26 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  01:52
  زمان غروب Dating Singles iran
  15:03
 • یکشنبه

  06 فروردین

  بیشینهکمینه
  30 °25 °
  سرعت باد
  0 mm 
  4m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  01:53
  زمان غروب Dating Singles iran
  15:02
 • شنبه

  04 اردیبهشت

  بیشینهکمینه
  29 °23 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  01:54
  زمان غروب Dating Singles iran
  15:02
 • آدینه

  04 اردیبهشت

  بیشینهکمینه
  29 °23 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  01:55
  زمان غروب Dating Singles iran
  15:01
 • پنجشنبه

  03 اردیبهشت

  بیشینهکمینه
  29 °24 °
  سرعت باد
  0 mm 
  6m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  01:56
  زمان غروب Dating Singles iran
  15:00
 • چهارشنبه

  02 اردیبهشت

  بیشینهکمینه
  30 °24 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  01:57
  زمان غروب Dating Singles iran
  15:00
 • فردا

  01 اردیبهشت

  بیشینهکمینه
  29 °24 °
  سرعت باد
  0 mm 
  4m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  01:58
  زمان غروب Dating Singles iran
  14:59
 • امروز

  31 فروردین

  بیشینهکمینه
  27 °26 °
  سرعت باد
  0 mm 
  7m/s

  16:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

   

   
   

   

   
   

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  01:59
  زمان غروب Dating Singles iran
  14:59
 • هواشناسی خلیج فارس  نقشه خلیج فارس
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Khalij-e-Fars , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Khalij-e-Fars , iran