دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی خلیج فارس - پيش بینی چهارده روزه هواى خلیج فارس، بوشهر 

 • پنجشنبه

  16 مهر

  بیشینهکمینه
  32 °28 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  02:25
  زمان غروب Dating Singles iran
  14:10
 • چهارشنبه

  15 مهر

  بیشینهکمینه
  32 °29 °
  سرعت باد
  0 mm 
  5m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  02:25
  زمان غروب Dating Singles iran
  14:11
 • سه شنبه

  14 مهر

  بیشینهکمینه
  34 °30 °
  سرعت باد
  0 mm 
  5m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  34°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  02:24
  زمان غروب Dating Singles iran
  14:12
 • دوشنبه

  13 مهر

  بیشینهکمینه
  35 °30 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  35°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  34°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  02:24
  زمان غروب Dating Singles iran
  14:13
 • یکشنبه

  12 مهر

  بیشینهکمینه
  34 °30 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  34°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  02:23
  زمان غروب Dating Singles iran
  14:14
 • شنبه

  11 مهر

  بیشینهکمینه
  34 °29 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  33°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  34°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  02:23
  زمان غروب Dating Singles iran
  14:15
 • آدینه

  10 مهر

  بیشینهکمینه
  33 °28 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  00:30-06:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

  06:30-12:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

  12:30-18:30

  پیش بینی هوا
  دما
  33°

  18:30-24:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  02:22
  زمان غروب Dating Singles iran
  14:16
 • فردا

  09 مهر

  بیشینهکمینه
  32 °28 °
  سرعت باد
  0 mm 
  0m/s

  00:30-06:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

  06:30-12:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

  12:30-18:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

  18:30-24:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  02:22
  زمان غروب Dating Singles iran
  14:17
 • امروز

  08 مهر

  بیشینهکمینه
  32 °31 °
  سرعت باد
  0 mm 
  5m/s

  15:30-18:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

  18:30-24:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

   

   
   

   

   
   

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  02:21
  زمان غروب Dating Singles iran
  14:19
 • هواشناسی خلیج فارس  نقشه خلیج فارس
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Khalij-e-Fars , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Khalij-e-Fars , iran