دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی خلیج فارس - پيش بینی چهارده روزه هواى خلیج فارس، بوشهر 

 • پنجشنبه

  19 شهریور

  بیشینهکمینه
  35 °31 °
  سرعت باد
  0 mm 
  5m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  34°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  35°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  34°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  02:12
  زمان غروب Dating Singles iran
  14:42
 • چهارشنبه

  18 شهریور

  بیشینهکمینه
  35 °32 °
  سرعت باد
  0 mm 
  8m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  35°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  35°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  33°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  02:12
  زمان غروب Dating Singles iran
  14:43
 • سه شنبه

  17 شهریور

  بیشینهکمینه
  38 °33 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  33°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  36°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  38°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  35°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  02:11
  زمان غروب Dating Singles iran
  14:44
 • دوشنبه

  16 شهریور

  بیشینهکمینه
  37 °32 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  35°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  37°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  35°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  02:11
  زمان غروب Dating Singles iran
  14:45
 • یکشنبه

  15 شهریور

  بیشینهکمینه
  36 °32 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  35°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  36°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  33°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  02:10
  زمان غروب Dating Singles iran
  14:46
 • شنبه

  14 شهریور

  بیشینهکمینه
  37 °33 °
  سرعت باد
  0 mm 
  6m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  33°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  37°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  37°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  34°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  02:10
  زمان غروب Dating Singles iran
  14:47
 • آدینه

  13 شهریور

  بیشینهکمینه
  37 °30 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  34°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  37°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  35°
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  02:09
  زمان غروب Dating Singles iran
  14:49
 • فردا

  12 شهریور

  بیشینهکمینه
  37 °31 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  37°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  34°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  02:09
  زمان غروب Dating Singles iran
  14:50
 • امروز

  11 شهریور

  بیشینهکمینه
  36 °31 °
  سرعت باد
  0 mm 
  4m/s

  04:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  36°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  34°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  02:08
  زمان غروب Dating Singles iran
  14:51
 • هواشناسی خلیج فارس  نقشه خلیج فارس
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Khalij-e-Fars , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Khalij-e-Fars , iran