هواشناسی خلیج فارس

هواشناسی امروزدر خلیج فارس، بوشهر

هواشناسی خلیج فارس، بوشهر پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
19.04.2015 10:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm 25° 8 m/s
13:30:00–19:30:24 Clear sky 0 mm 25° 9 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm 25° 7 m/s
20.04.2015 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm 23° 3 m/s
07:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm 21° 5 m/s
13:30:00–19:30:24 Clear sky 0 mm 27° 8 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm 25° 5 m/s
21.04.2015 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm 23° 3 m/s
07:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm 21° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 26° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 27° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 25° 2 m/s
22.04.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 24° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 28° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 31° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 30° 6 m/s
23.04.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 27° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 30° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 30° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 28° 5 m/s
24.04.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 27° 6 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 31° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 29° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 27° 6 m/s
25.04.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 25° 11 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 25° 10 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 28° 10 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 26° 7 m/s
26.04.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 24° 9 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 27° 9 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 28° 10 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 26° 6 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات خلیج فارس
عرض جغرافیایی
27.5712
طول جغرافیایی
52.3726
منطقه زمانی
جمعیت
0
Geonameid
6683682

هواشناسی ایران