هواشناسی سمل جنوبی

هواشناسی امروزدر سمل جنوبی، بوشهر

هواشناسی سمل جنوبی، بوشهر پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
05.07.2015 16:30:00–19:30:24 Fair 0 mm 42° 3 m/s
19:30:00–01:30:24 Fair 0 mm 41° 2 m/s
06.07.2015 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm 36° 1 m/s
07:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm 33° 1 m/s
13:30:00–19:30:24 Fair 0 mm 44° 3 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm 42° 2 m/s
07.07.2015 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm 37° 1 m/s
07:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm 33° 2 m/s
13:30:00–19:30:24 Fair 0 mm 43° 3 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm 41° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 37° 1 m/s
08.07.2015 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 35° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 38° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 45° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 37° 2 m/s
09.07.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 34° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 40° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 43° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 36° 1 m/s
10.07.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 34° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 39° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 44° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 37° 1 m/s
11.07.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 34° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 37° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 43° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 36° 1 m/s
12.07.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 34° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 38° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 43° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 36° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات سمل جنوبی
عرض جغرافیایی
29.1008
طول جغرافیایی
51.2266
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
43960

هواشناسی ایران