هواشناسی سهول

هواشناسی امروزدر سهول، بوشهر

هواشناسی سهول، بوشهر پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
23.05.2015 04:30:00–07:30:24 Fair 0 mm 30° 2 m/s
07:30:00–13:30:24 Partly cloudy 0 mm 30° 1 m/s
13:30:00–19:30:24 Clear sky 0 mm 42° 3 m/s
19:30:00–01:30:24 Fair 0 mm 37° 1 m/s
24.05.2015 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm 31° 2 m/s
07:30:00–13:30:24 Partly cloudy 0 mm 31° 3 m/s
13:30:00–19:30:24 Fair 0 mm 44° 4 m/s
19:30:00–01:30:24 Partly cloudy 0 mm 39° 5 m/s
25.05.2015 01:30:00–07:30:24 Fair 0 mm 33° 3 m/s
07:30:00–13:30:24 Fair 0 mm 31° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 40° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 43° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 34° 4 m/s
26.05.2015 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 30° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 39° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 42° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 34° 3 m/s
27.05.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 30° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 39° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 42° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 34° 3 m/s
28.05.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 29° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 38° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 40° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 32° 3 m/s
29.05.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 27° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 37° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 41° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 33° 3 m/s
30.05.2015 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 28° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 37° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 37° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 30° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات سهول
عرض جغرافیایی
27.9736111
طول جغرافیایی
51.7447222
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
40991

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Bushehr/Sehūl
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,803,716 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.6980
Total Execution Time  0.6987
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '22' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '22' 
0.0064   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '22' AND name LIKE 'Sehūl'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40