هواشناسی تاك پوك

هواشناسی امروزدر تاك پوك، بوشهر

هواشناسی تاك پوك، بوشهر پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
28.05.2020 21:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 33° 1 m/s
29.05.2020 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 34° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 34° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 41° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 35° 2 m/s
30.05.2020 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 34° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 34° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 39° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 35° 2 m/s
31.05.2020 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 35° 1 m/s
04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 33° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 37° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 37° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 32° 1 m/s
01.06.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 33° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 37° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 36° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 33° 1 m/s
02.06.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 34° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 38° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 39° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 35° 2 m/s
03.06.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 34° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 40° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 44° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 38° 4 m/s
04.06.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 33° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 41° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 41° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 35° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات تاك پوك
عرض جغرافیایی
27.8978
طول جغرافیایی
52.238
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
40989

هواشناسی ایران


Car perfume and fresheners