هواشناسی دره زری

هواشناسی امروزدر دره زری، چهار محل و بختياری

هواشناسی دره زری، چهار محل و بختياری پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
26.03.2017 16:30:00–19:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
19:30:00–01:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
27.03.2017 01:30:00–07:30:24 Cloudy 0 mm -4° 2 m/s
07:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm -6° 2 m/s
13:30:00–19:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
19:30:00–01:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
28.03.2017 01:30:00–07:30:24 Partly cloudy 0 mm -5° 2 m/s
07:30:00–13:30:24 Cloudy 0 mm -1° 2 m/s
13:30:00–19:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
19:30:00–01:30:24 Cloudy 0 mm 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 2 m/s
29.03.2017 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
30.03.2017 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
31.03.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Rain showers 1 mm 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Rain 1 mm 2 m/s
01.04.2017 04:30:00–10:30:24 Heavy rain 8 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Heavy rain 24 mm 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Heavy rain 20 mm 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Rain 1 mm 2 m/s
02.04.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm -2° 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات دره زری
عرض جغرافیایی
32.7941667
طول جغرافیایی
49.5936111
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
111256

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Chaharmahal_and_Bakhtiari/Āb-e_Zarī
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,947,720 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0006
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  1.1092
Total Execution Time  1.1098
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 8   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '03' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '03' 
0.0054   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '03' AND name LIKE 'Āb-e_Zarī'  
0.0412   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Āb-e_Zarī' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40