هواشناسی آبزاي دودرا

هواشناسی امروزدر آبزاي دودرا، چهار محل و بختياری

هواشناسی آبزاي دودرا، چهار محل و بختياری پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
18.11.2017 18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 13° 1 m/s
19.11.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Cloudy 0 mm 16° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Cloudy 0 mm 12° 1 m/s
20.11.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 10° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 16° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 12° 1 m/s
21.11.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
03:30:00–09:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Rain 2 mm 11° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Heavy rain 10 mm 10° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Heavy rain 6 mm 2 m/s
22.11.2017 03:30:00–09:30:24 Rain 2 mm 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Rain showers 3 mm 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Cloudy 0 mm 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Rain 1 mm 2 m/s
23.11.2017 03:30:00–09:30:24 Light rain showers <1 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
24.11.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 0 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 11° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 0 m/s
25.11.2017 03:30:00–09:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Cloudy 0 mm 10° 0 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 12° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات آبزاي دودرا
عرض جغرافیایی
31.3513889
طول جغرافیایی
50.8008333
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
14582

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Chaharmahal_and_Bakhtiari/Ābzā’-e_Dūderā’
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,802,884 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.5144
Total Execution Time  0.5151
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0095   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0096   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0101   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0097   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '03' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0095   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '03' 
0.0155   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '03' AND name LIKE 'Ābzā’-e_Dūderā’'  
0.0099   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40