هواشناسی ينكك دودرا

هواشناسی امروزدر ينكك دودرا، چهار محل و بختياری

هواشناسی ينكك دودرا، چهار محل و بختياری پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
22.10.2019 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 18° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 16° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 23° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 2 m/s
23.10.2019 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 18° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 17° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 24° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 22° 2 m/s
24.10.2019 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 18° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 17° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Cloudy 0 mm 23° 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Cloudy 0 mm 23° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 17° 1 m/s
25.10.2019 03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm 19° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Rain 2 mm 23° 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Cloudy 0 mm 21° 0 m/s
21:30:00–03:30:24 Rain 2 mm 18° 1 m/s
26.10.2019 03:30:00–09:30:24 Light rain <1 mm 16° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Rain 2 mm 18° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Cloudy 0 mm 18° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm 16° 1 m/s
27.10.2019 03:30:00–09:30:24 Rain 2 mm 16° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Rain 3 mm 16° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Rain showers 1 mm 18° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Rain 2 mm 15° 2 m/s
28.10.2019 03:30:00–09:30:24 Cloudy 0 mm 14° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Rain 2 mm 17° 5 m/s
15:30:00–21:30:24 Rain showers 3 mm 16° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Fair 0 mm 14° 2 m/s
29.10.2019 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 11° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm 17° 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 19° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 13° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات ينكك دودرا
عرض جغرافیایی
31.3102778
طول جغرافیایی
50.8016667
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
14349

هواشناسی ایران


Car perfume and fresheners