هواشناسی علی بابا

هواشناسی امروزدر علی بابا، چهار محل و بختياری

هواشناسی علی بابا، چهار محل و بختياری پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
23.11.2017 22:30:00–24:30:24 Fog 0 mm -2° 1 m/s
24.11.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm -6° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm -5° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Fog 0 mm -1° 1 m/s
25.11.2017 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm -6° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm -6° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
26.11.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Rain 3 mm 1 m/s
27.11.2017 03:30:00–09:30:24 Rain showers 2 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
28.11.2017 03:30:00–09:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
29.11.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 11° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
30.11.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 12° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات علی بابا
عرض جغرافیایی
31.3897222
طول جغرافیایی
51.0480556
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
38657

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Chaharmahal_and_Bakhtiari/‘Alī_Bābā
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,802,300 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.4008
Total Execution Time  0.4015
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '03' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '03' 
0.0054   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '03' AND name LIKE '‘Alī_Bābā'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40