هواشناسی ‘Alī_Qomīz

هواشناسی امروزدر ‘Alī_Qomīz، چهار محل و بختياری

هواشناسی ‘Alī_Qomīz، چهار محل و بختياری پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
19.04.2018 20:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 12° 3 m/s
20.04.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 17° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 16° 5 m/s
21.04.2018 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 9 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 6 m/s
22.04.2018 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 10° 3 m/s
04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Light rain showers <1 mm 13° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 19° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 13° 2 m/s
23.04.2018 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Light rain <1 mm 14° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Light rain showers <1 mm 14° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
24.04.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 11° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 20° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 11° 2 m/s
25.04.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 14° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 21° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 15° 1 m/s
26.04.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 23° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 17° 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات ‘Alī_Qomīz
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Chaharmahal_and_Bakhtiari/‘Alī_Qomīz
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
4,114,760 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0062
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.6574
Total Execution Time  0.6636
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0004   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '03' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '03' 
0.0071   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '03' AND name LIKE '‘Alī_Qomīz'  
0.1309   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE '‘Alī_Qomīz' LIMIT 1  
0.1300   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE '‘Alī_Qomīz' LIMIT 1  
0.0002   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40