هواشناسی ‘Algī-ye_‘Olyā

هواشناسی امروزدر ‘Algī-ye_‘Olyā، چهار محل و بختياری

هواشناسی ‘Algī-ye_‘Olyā، چهار محل و بختياری پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
18.02.2018 01:30:00–06:30:24 Rain 1 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Heavy rain 14 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Heavy rain 23 mm 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Snow 1 mm 1 m/s
19.02.2018 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 0 m/s
06:30:00–12:30:24 Snow 3 mm -2° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Heavy snow showers 13 mm 0 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm -2° 1 m/s
20.02.2018 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm -3° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm -5° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 0 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm 2 m/s
21.02.2018 03:30:00–09:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
22.02.2018 03:30:00–09:30:24 Rain showers 1 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Light rain <1 mm 0 m/s
21:30:00–03:30:24 Heavy rain 5 mm 1 m/s
23.02.2018 03:30:00–09:30:24 Rain 3 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Rain 1 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Rain 4 mm 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Heavy rain 9 mm 1 m/s
24.02.2018 03:30:00–09:30:24 Heavy rain showers 5 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Heavy rain 10 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Heavy sleet 15 mm 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Heavy sleet showers 5 mm 1 m/s
25.02.2018 03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات ‘Algī-ye_‘Olyā
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Chaharmahal_and_Bakhtiari/‘Algī-ye_‘Olyā
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
2,017,172 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.6928
Total Execution Time  0.6936
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '03' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '03' 
0.0076   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '03' AND name LIKE '‘Algī-ye_‘Olyā'  
0.1893   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE '‘Algī-ye_‘Olyā' LIMIT 1  
0.1353   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE '‘Algī-ye_‘Olyā' LIMIT 1  
0.0002   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40