هواشناسی ‘Azīzābād-e_Bālā

هواشناسی امروزدر ‘Azīzābād-e_Bālā، چهار محل و بختياری

هواشناسی ‘Azīzābād-e_Bālā، چهار محل و بختياری پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
21.11.2017 17:30:00–18:30:24 Heavy rain 3 mm 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Heavy rain 15 mm 1 m/s
22.11.2017 00:30:00–06:30:24 Heavy rain 6 mm 0 m/s
06:30:00–12:30:24 Light rain showers <1 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
23.11.2017 00:30:00–06:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
24.11.2017 00:30:00–06:30:24 Cloudy 0 mm -1° 1 m/s
03:30:00–09:30:24 Cloudy 0 mm -1° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm -2° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Snow 4 mm 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Light snow <1 mm -3° 1 m/s
25.11.2017 03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm -7° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm -4° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm -1° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm -5° 1 m/s
26.11.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -2° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Light snow <1 mm 1 m/s
27.11.2017 03:30:00–09:30:24 Rain 1 mm -1° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
28.11.2017 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm -2° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 0 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 0 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm -1° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات ‘Azīzābād-e_Bālā
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Chaharmahal_and_Bakhtiari/‘Azīzābād-e_Bālā
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
2,003,360 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0010
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.6358
Total Execution Time  0.6369
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0005   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '03' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '03' 
0.0063   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '03' AND name LIKE '‘Azīzābād-e_Bālā'  
0.1147   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE '‘Azīzābād-e_Bālā' LIMIT 1  
0.1382   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE '‘Azīzābād-e_Bālā' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40