هواشناسی باغ الگی

هواشناسی امروزدر باغ الگی، چهار محل و بختياری

هواشناسی باغ الگی، چهار محل و بختياری پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
22.03.2017 16:30:00–19:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
19:30:00–01:30:24 Rain 2 mm 1 m/s
23.03.2017 01:30:00–07:30:24 Heavy rain 13 mm 1 m/s
07:30:00–13:30:24 Heavy rain 11 mm 1 m/s
13:30:00–19:30:24 Rain 3 mm 1 m/s
19:30:00–01:30:24 Rain 3 mm 1 m/s
24.03.2017 01:30:00–07:30:24 Heavy rain 5 mm 1 m/s
07:30:00–13:30:24 Heavy rain showers 6 mm 1 m/s
13:30:00–19:30:24 Rain 3 mm 1 m/s
19:30:00–01:30:24 Heavy rain 6 mm 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Heavy rain 16 mm 1 m/s
25.03.2017 04:30:00–10:30:24 Rain showers 1 mm 0 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain showers 1 mm 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
26.03.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 0 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
27.03.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
28.03.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 0 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
29.03.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات باغ الگی
عرض جغرافیایی
32.1677778
طول جغرافیایی
50.3430556
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
33206

هواشناسی ایران