هواشناسی برنجگان

هواشناسی امروزدر برنجگان، چهار محل و بختياری

هواشناسی برنجگان، چهار محل و بختياری پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
18.12.2017 15:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 12° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
19.12.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 13° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 10° 1 m/s
20.12.2017 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 16° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 13° 1 m/s
21.12.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 11° 1 m/s
03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 10° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm 13° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Cloudy 0 mm 17° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 1 m/s
22.12.2017 03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm 13° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm 14° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 17° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Fair 0 mm 12° 1 m/s
23.12.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 10° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 13° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 15° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 10° 1 m/s
24.12.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 13° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 15° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
25.12.2017 03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 13° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات برنجگان
عرض جغرافیایی
31.865
طول جغرافیایی
50.6347222
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
15166

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Chaharmahal_and_Bakhtiari/Berenjgān
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,802,044 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0011
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.1318
Total Execution Time  0.1330
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0030   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0075   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0216   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0223   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '03' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0011   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '03' 
0.0280   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '03' AND name LIKE 'Berenjgān'  
0.0002   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40