هواشناسی چم زين

هواشناسی امروزدر چم زين، چهار محل و بختياری

هواشناسی چم زين، چهار محل و بختياری پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
19.02.2018 13:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 7 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
20.02.2018 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm -1° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm -3° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Cloudy 0 mm 3 m/s
21.02.2018 00:30:00–06:30:24 Cloudy 0 mm 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 11° 6 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 4 m/s
22.02.2018 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Cloudy 0 mm 11° 5 m/s
21:30:00–03:30:24 Light rain showers <1 mm 3 m/s
23.02.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 4 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 6 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 10° 6 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 3 m/s
24.02.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -1° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 10° 6 m/s
21:30:00–03:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
25.02.2018 03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm -1° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 11° 5 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm 2 m/s
26.02.2018 03:30:00–09:30:24 Cloudy 0 mm 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Rain 4 mm 4 m/s
15:30:00–21:30:24 Heavy rain 5 mm 5 m/s
21:30:00–03:30:24 Rain 1 mm 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات چم زين
عرض جغرافیایی
32.4875
طول جغرافیایی
50.9180556
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
33465

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Chaharmahal_and_Bakhtiari/Cham-e_Zīn
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
3,059,572 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0257
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.5520
Total Execution Time  0.5778
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0004   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '03' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0011   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '03' 
0.0071   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '03' AND name LIKE 'Cham-e_Zīn'  
0.0012   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40