هواشناسی Cheshmeh-ye_Jaq_Jāq

هواشناسی امروزدر Cheshmeh-ye_Jaq_Jāq، چهار محل و بختياری

هواشناسی Cheshmeh-ye_Jaq_Jāq، چهار محل و بختياری پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
22.02.2017 18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm -10° 1 m/s
23.02.2017 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm -6° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Snow 4 mm -5° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Heavy snow 5 mm -5° 0 m/s
18:30:00–24:30:24 Heavy snow 10 mm -7° 1 m/s
24.02.2017 00:30:00–06:30:24 Snow 1 mm -6° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm -8° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm -5° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm -6° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm -2° 1 m/s
25.02.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -1° 0 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm -1° 0 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm -1° 0 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm -2° 1 m/s
26.02.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -1° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm -2° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm -3° 0 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm -4° 1 m/s
27.02.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -3° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm -2° 0 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm -2° 0 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm -1° 1 m/s
28.02.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -1° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm -1° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Cloudy 0 mm -1° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm -1° 1 m/s
01.03.2017 03:30:00–09:30:24 Snow 4 mm 0 m/s
09:30:00–15:30:24 Heavy snow 11 mm -5° 0 m/s
15:30:00–21:30:24 Heavy snow 8 mm -4° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Snow 2 mm -4° 0 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Cheshmeh-ye_Jaq_Jāq
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Chaharmahal_and_Bakhtiari/Cheshmeh-ye_Jaq_Jāq
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,800,308 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.8178
Total Execution Time  0.8186
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '03' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '03' 
0.0054   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '03' AND name LIKE 'Cheshmeh-ye_Jaq_Jāq'  
0.1148   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Cheshmeh-ye_Jaq_Jāq' LIMIT 1  
0.1140   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Cheshmeh-ye_Jaq_Jāq' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40