هواشناسی زرگاه دره

هواشناسی امروزدر زرگاه دره، چهار محل و بختياری

هواشناسی زرگاه دره، چهار محل و بختياری پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
21.03.2018 13:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
23:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
22.03.2018 06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
23.03.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
24.03.2018 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 10° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 10° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 11° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 10° 2 m/s
25.03.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 10° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
26.03.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 11° 0 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
27.03.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 11° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 12° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 10° 1 m/s
28.03.2018 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 12° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 13° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات زرگاه دره
عرض جغرافیایی
32.6383333
طول جغرافیایی
49.9711111
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
137425

هواشناسی ایران