هواشناسی ده بارز

هواشناسی امروزدر ده بارز، چهار محل و بختياری

هواشناسی ده بارز، چهار محل و بختياری پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
23.05.2017 10:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 30° 0 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 30° 0 m/s
24.05.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 23° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 23° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 31° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 29° 0 m/s
25.05.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 30° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 31° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 22° 1 m/s
26.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 24° 0 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 29° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 34° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 24° 1 m/s
27.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 25° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 30° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 34° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 25° 1 m/s
28.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 27° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 31° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 36° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 27° 1 m/s
29.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 28° 0 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 33° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 36° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 28° 1 m/s
30.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 29° 0 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 33° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 36° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 27° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات ده بارز
عرض جغرافیایی
31.5202778
طول جغرافیایی
50.3894444
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
136962

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Chaharmahal_and_Bakhtiari/Deh_Bārez
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,802,432 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0011
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.7754
Total Execution Time  0.7765
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 8   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0005   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '03' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '03' 
0.0081   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '03' AND name LIKE 'Deh_Bārez'  
0.1035   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Deh_Bārez' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40