هواشناسی سهراب

هواشناسی امروزدر سهراب، چهار محل و بختياری

هواشناسی سهراب، چهار محل و بختياری پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
04.12.2016 12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 0 m/s
18:30:00–24:30:24 Cloudy 0 mm 14° 2 m/s
05.12.2016 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 13° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Light rain <1 mm 14° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Cloudy 0 mm 20° 0 m/s
18:30:00–24:30:24 Cloudy 0 mm 16° 1 m/s
06.12.2016 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Heavy rain 6 mm 13° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Heavy rain 13 mm 15° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Heavy rain showers 10 mm 13° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Rain showers 4 mm 12° 1 m/s
07.12.2016 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 10° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 14° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 17° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 10° 1 m/s
08.12.2016 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 12° 0 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 15° 0 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
09.12.2016 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 10° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 11° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 0 m/s
10.12.2016 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 0 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 11° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
11.12.2016 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 12° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 0 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات سهراب
عرض جغرافیایی
31.5480556
طول جغرافیایی
50.4072222
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
136820

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Chaharmahal_and_Bakhtiari/Deh_Sohrāb
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
2,022,040 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0006
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  1.0758
Total Execution Time  1.0765
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '03' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '03' 
0.0054   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '03' AND name LIKE 'Deh_Sohrāb'  
0.0022   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40