هواشناسی دهزير دودرا

هواشناسی امروزدر دهزير دودرا، چهار محل و بختياری

هواشناسی دهزير دودرا، چهار محل و بختياری پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
13.12.2017 17:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 10° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 0 m/s
14.12.2017 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 13° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
15.12.2017 00:30:00–06:30:24 Rain showers 3 mm 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Heavy rain 7 mm 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Rain 4 mm 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Rain showers 2 mm 2 m/s
16.12.2017 00:30:00–06:30:24 Rain 2 mm 2 m/s
03:30:00–09:30:24 Rain 1 mm 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
17.12.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
18.12.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 10° 0 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
19.12.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 12° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
20.12.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 11° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 15° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 11° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات دهزير دودرا
عرض جغرافیایی
31.3008333
طول جغرافیایی
50.8372222
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
15051

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Chaharmahal_and_Bakhtiari/Dehzīr-e_Dūderā’
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,803,532 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0006
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.3915
Total Execution Time  0.3922
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '03' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '03' 
0.0054   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '03' AND name LIKE 'Dehzīr-e_Dūderā’'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40