هواشناسی Dowrak-e_‘Olyā

هواشناسی امروزدر Dowrak-e_‘Olyā، چهار محل و بختياری

هواشناسی Dowrak-e_‘Olyā، چهار محل و بختياری پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
29.03.2017 02:30:00–06:30:24 Rain showers 2 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Rain 2 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Heavy rain 10 mm 0 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
30.03.2017 00:30:00–06:30:24 Sleet showers 4 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
31.03.2017 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 11° 0 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 11° 0 m/s
22:30:00–04:30:24 Rain 3 mm 2 m/s
01.04.2017 04:30:00–10:30:24 Heavy rain 16 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Heavy rain 19 mm 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Heavy rain 9 mm 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Heavy rain 14 mm 1 m/s
02.04.2017 04:30:00–10:30:24 Heavy rain 27 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Heavy rain showers 5 mm 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Rain showers 1 mm 0 m/s
22:30:00–04:30:24 Heavy rain 11 mm 1 m/s
03.04.2017 04:30:00–10:30:24 Heavy rain showers 7 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Light rain showers <1 mm 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
04.04.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm -3° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Light rain <1 mm 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
05.04.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm -4° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Dowrak-e_‘Olyā
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Chaharmahal_and_Bakhtiari/Dowrak-e_‘Olyā
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,801,172 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0006
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.6886
Total Execution Time  0.6893
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '03' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '03' 
0.0054   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '03' AND name LIKE 'Dowrak-e_‘Olyā'  
0.1140   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Dowrak-e_‘Olyā' LIMIT 1  
0.1135   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Dowrak-e_‘Olyā' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40