هواشناسی امامزاده بابا حيدر

هواشناسی امروزدر امامزاده بابا حيدر، چهار محل و بختياری

هواشناسی امامزاده بابا حيدر، چهار محل و بختياری پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
23.04.2018 08:30:00–12:30:24 Light rain showers <1 mm 12° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Light rain showers <1 mm 16° 8 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 14° 6 m/s
24.04.2018 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 17° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 18° 6 m/s
25.04.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 19° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 23° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 14° 2 m/s
26.04.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 19° 0 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 23° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 1 m/s
27.04.2018 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 13° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 21° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 16° 2 m/s
28.04.2018 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 12° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain 1 mm 19° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 20° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 13° 3 m/s
29.04.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 16° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 20° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 12° 2 m/s
30.04.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 16° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 24° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 16° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات امامزاده بابا حيدر
عرض جغرافیایی
35.8393
طول جغرافیایی
47.7213
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
3711

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Chaharmahal_and_Bakhtiari/Emāmzādeh_Bābā_Ḩeydar
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,804,468 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.3731
Total Execution Time  0.3739
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 8   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0004   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '03' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '03' 
0.0072   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '03' AND name LIKE 'Emāmzādeh_Bābā_Ḩeydar'  
0.0031   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Emāmzādeh_Bābā_Ḩeydar' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40