هواشناسی گلك

هواشناسی امروزدر گلك، چهار محل و بختياری

هواشناسی گلك، چهار محل و بختياری پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
07.12.2016 18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm -2° 2 m/s
08.12.2016 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm -2° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm -3° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm -3° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm -2° 2 m/s
09.12.2016 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm -4° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Snow 2 mm -8° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm -7° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Cloudy 0 mm -7° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm -12° 1 m/s
10.12.2016 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -8° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm -7° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm -5° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm -5° 2 m/s
11.12.2016 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -6° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Cloudy 0 mm -8° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Cloudy 0 mm -6° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm -14° 1 m/s
12.12.2016 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -15° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm -3° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm -1° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
13.12.2016 03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm -2° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm -2° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Cloudy 0 mm -1° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm -2° 2 m/s
14.12.2016 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -4° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm -5° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm -3° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm -3° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات گلك
عرض جغرافیایی
32.2725
طول جغرافیایی
50.3130556
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
133221

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Chaharmahal_and_Bakhtiari/Golābād
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,802,048 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.3915
Total Execution Time  0.3922
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '03' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '03' 
0.0055   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '03' AND name LIKE 'Golābād'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40