هواشناسی Gowd-e_Fāţemeh

هواشناسی امروزدر Gowd-e_Fāţemeh، چهار محل و بختياری

هواشناسی Gowd-e_Fāţemeh، چهار محل و بختياری پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
17.10.2017 11:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 17° 5 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 18° 5 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 13° 1 m/s
18.10.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 16° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 13° 1 m/s
19.10.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 18° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 13° 1 m/s
20.10.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 14° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 17° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 10° 1 m/s
21.10.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 14° 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 16° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
22.10.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 14° 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 16° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
23.10.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 15° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 18° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 10° 2 m/s
24.10.2017 03:30:00–09:30:24 Cloudy 0 mm 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm 15° 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 16° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 10° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Gowd-e_Fāţemeh
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Chaharmahal_and_Bakhtiari/Gowd-e_Fāţemeh
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,801,244 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0011
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.9727
Total Execution Time  0.9739
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0090   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0094   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0138   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0097   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '03' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0100   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '03' 
0.0329   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '03' AND name LIKE 'Gowd-e_Fāţemeh'  
0.2826   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Gowd-e_Fāţemeh' LIMIT 1  
0.1482   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Gowd-e_Fāţemeh' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40