هواشناسی Kārgāh-e_Sangborī_va_Pūdr-e_Sāmān

هواشناسی امروزدر Kārgāh-e_Sangborī_va_Pūdr-e_Sāmān، چهار محل و بختياری

هواشناسی Kārgāh-e_Sangborī_va_Pūdr-e_Sāmān، چهار محل و بختياری پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
24.04.2017 18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 6 m/s
25.04.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 11° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Cloudy 0 mm 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 6 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 18° 7 m/s
26.04.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 10° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 6 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 5 m/s
27.04.2017 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 13° 1 m/s
04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 10° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 17° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 21° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 14° 3 m/s
28.04.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 3 m/s
29.04.2017 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 10° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Light rain <1 mm 22° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 15° 1 m/s
30.04.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 10° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain 1 mm 19° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Rain 1 mm 19° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 13° 1 m/s
01.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 10° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain 3 mm 17° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 17° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 13° 0 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Kārgāh-e_Sangborī_va_Pūdr-e_Sāmān
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران