هواشناسی Kūh-e_Bāzgarān

هواشناسی امروزدر Kūh-e_Bāzgarān، چهار محل و بختياری

هواشناسی Kūh-e_Bāzgarān، چهار محل و بختياری پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
23.03.2017 16:30:00–19:30:24 Heavy rain 4 mm 2 m/s
19:30:00–01:30:24 Heavy rain 10 mm 1 m/s
24.03.2017 01:30:00–07:30:24 Heavy rain 16 mm 2 m/s
07:30:00–13:30:24 Rain 4 mm 2 m/s
13:30:00–19:30:24 Heavy rain 10 mm 1 m/s
19:30:00–01:30:24 Heavy rain 30 mm 1 m/s
25.03.2017 01:30:00–07:30:24 Heavy rain showers 13 mm 2 m/s
07:30:00–13:30:24 Light rain <1 mm 2 m/s
13:30:00–19:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
19:30:00–01:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
26.03.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
27.03.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 0 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 0 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
28.03.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Rain 3 mm 2 m/s
29.03.2017 04:30:00–10:30:24 Heavy rain 6 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Heavy rain 13 mm 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Heavy rain 9 mm 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Heavy rain 10 mm 1 m/s
30.03.2017 04:30:00–10:30:24 Heavy rain 10 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Heavy rain 35 mm 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Heavy rain 18 mm 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Heavy rain showers 12 mm 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Kūh-e_Bāzgarān
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Chaharmahal_and_Bakhtiari/Kūh-e_Bāzgarān
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,799,780 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  1.5214
Total Execution Time  1.5221
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0097   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0096   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0101   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0098   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '03' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0095   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '03' 
0.0146   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '03' AND name LIKE 'Kūh-e_Bāzgarān'  
0.1616   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Kūh-e_Bāzgarān' LIMIT 1  
0.1260   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Kūh-e_Bāzgarān' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40