هواشناسی کوه برد سفید

هواشناسی امروزدر کوه برد سفید، چهار محل و بختياری

هواشناسی کوه برد سفید، چهار محل و بختياری پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
05.12.2016 00:30:00–06:30:24 Snow 1 mm 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Rain 3 mm 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Heavy snow 14 mm 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Heavy snow 7 mm -2° 1 m/s
06.12.2016 00:30:00–06:30:24 Heavy snow 7 mm -2° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Heavy snow 14 mm -2° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Heavy snow 8 mm -2° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Cloudy 0 mm -4° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm -4° 1 m/s
07.12.2016 03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm -5° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm -3° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm -1° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm -6° 1 m/s
08.12.2016 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm -4° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm -2° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm -2° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm -8° 1 m/s
09.12.2016 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -7° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm -7° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm -5° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Fair 0 mm -10° 0 m/s
10.12.2016 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -11° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm -7° 0 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm -4° 0 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm -10° 1 m/s
11.12.2016 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -9° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm -7° 0 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm -4° 0 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm -10° 1 m/s
12.12.2016 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -9° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm -5° 0 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm -1° 0 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm -4° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات کوه برد سفید
عرض جغرافیایی
36.4948
طول جغرافیایی
45.5149
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
6686589

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Chaharmahal_and_Bakhtiari/Kūh-e_Bard_Sefīd
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,803,968 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.4697
Total Execution Time  0.4704
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 8   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '03' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '03' 
0.0054   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '03' AND name LIKE 'Kūh-e_Bard_Sefīd'  
0.0989   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Kūh-e_Bard_Sefīd' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40