هواشناسی كوه هفتانون

هواشناسی امروزدر كوه هفتانون، چهار محل و بختياری

هواشناسی كوه هفتانون، چهار محل و بختياری پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
28.03.2017 18:30:00–24:30:24 Snow 4 mm -4° 1 m/s
29.03.2017 00:30:00–06:30:24 Snow 2 mm -6° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm -5° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Snow showers 1 mm -3° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm -4° 1 m/s
30.03.2017 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm -4° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm -6° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm -3° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Cloudy 0 mm -2° 1 m/s
31.03.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm -4° 1 m/s
04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm -3° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm -2° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm -1° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Snow 1 mm -1° 1 m/s
01.04.2017 04:30:00–10:30:24 Snow 3 mm -3° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Heavy snow 10 mm -2° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Snow 3 mm -2° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Heavy snow 18 mm -2° 1 m/s
02.04.2017 04:30:00–10:30:24 Heavy snow showers 11 mm -4° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Heavy snow 17 mm -2° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Heavy snow 9 mm -4° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Snow showers 2 mm -4° 1 m/s
03.04.2017 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm -4° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm -5° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm -3° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm -10° 2 m/s
04.04.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm -9° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm -5° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm -3° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm -8° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات كوه هفتانون
عرض جغرافیایی
32.5833333
طول جغرافیایی
49.8666667
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
68266

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Chaharmahal_and_Bakhtiari/Kūh-e_Haft_Tanān
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,801,780 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0006
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.5450
Total Execution Time  0.5456
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 8   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '03' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '03' 
0.0054   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '03' AND name LIKE 'Kūh-e_Haft_Tanān'  
0.0443   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Kūh-e_Haft_Tanān' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40