هواشناسی Kūh-e_Halā’īyeh

هواشناسی امروزدر Kūh-e_Halā’īyeh، چهار محل و بختياری

هواشناسی Kūh-e_Halā’īyeh، چهار محل و بختياری پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
27.02.2017 03:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm -6° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm -7° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm -2° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm -4° 2 m/s
28.02.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm -5° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm -6° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm -1° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm -2° 1 m/s
01.03.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm -4° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm -5° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm -4° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm -1° 2 m/s
02.03.2017 03:30:00–09:30:24 Cloudy 0 mm -3° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Snow 2 mm -3° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Snow 1 mm -1° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Snow 2 mm -1° 1 m/s
03.03.2017 03:30:00–09:30:24 Snow 1 mm -1° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Light snow showers <1 mm 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm -2° 1 m/s
04.03.2017 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm -7° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Cloudy 0 mm -2° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Light snow <1 mm -1° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Light snow <1 mm -5° 2 m/s
05.03.2017 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm -7° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm -4° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm -1° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm -7° 2 m/s
06.03.2017 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm -5° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm -3° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm -4° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Kūh-e_Halā’īyeh
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Chaharmahal_and_Bakhtiari/Kūh-e_Halā’īyeh
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,945,868 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.8222
Total Execution Time  0.8229
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '03' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '03' 
0.0054   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '03' AND name LIKE 'Kūh-e_Halā’īyeh'  
0.2279   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Kūh-e_Halā’īyeh' LIMIT 1  
0.1552   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Kūh-e_Halā’īyeh' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40