هواشناسی كوه هزار گزی

هواشناسی امروزدر كوه هزار گزی، چهار محل و بختياری

هواشناسی كوه هزار گزی، چهار محل و بختياری پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
19.02.2018 09:30:00–12:30:24 Light snow showers <1 mm -6° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm -4° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm -8° 2 m/s
20.02.2018 00:30:00–06:30:24 Fog 0 mm -10° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm -10° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm -4° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm -4° 1 m/s
21.02.2018 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm -8° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Cloudy 0 mm -8° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Light snow showers <1 mm -1° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm -1° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm -6° 1 m/s
22.02.2018 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm -9° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Light snow <1 mm -2° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Snow 1 mm -1° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Snow 1 mm -4° 1 m/s
23.02.2018 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm -6° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Light snow showers <1 mm -4° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm -1° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm -7° 2 m/s
24.02.2018 03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm -9° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Cloudy 0 mm -4° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Snow 1 mm -1° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm -5° 1 m/s
25.02.2018 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm -6° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm -3° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm -6° 1 m/s
26.02.2018 03:30:00–09:30:24 Cloudy 0 mm -9° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm -3° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Snow showers 1 mm -4° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات كوه هزار گزی
عرض جغرافیایی
32.0377778
طول جغرافیایی
50.7108333
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
406168

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Chaharmahal_and_Bakhtiari/Kūh-e_Hezār_Gazī
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,803,292 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0011
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.3746
Total Execution Time  0.3758
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0002   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0006   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0002   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '03' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0002   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '03' 
0.0108   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '03' AND name LIKE 'Kūh-e_Hezār_Gazī'  
0.0002   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40