هواشناسی کوه جوجار

هواشناسی امروزدر کوه جوجار، چهار محل و بختياری

هواشناسی کوه جوجار، چهار محل و بختياری پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
24.03.2017 10:30:00–13:30:24 Partly cloudy 0 mm -6° 1 m/s
13:30:00–19:30:24 Snow 2 mm -6° 1 m/s
19:30:00–01:30:24 Heavy snow 17 mm -6° 0 m/s
25.03.2017 01:30:00–07:30:24 Heavy snow showers 8 mm -7° 1 m/s
07:30:00–13:30:24 Cloudy 0 mm -8° 1 m/s
13:30:00–19:30:24 Snow showers 1 mm -7° 1 m/s
19:30:00–01:30:24 Partly cloudy 0 mm -8° 1 m/s
26.03.2017 01:30:00–07:30:24 Cloudy 0 mm -11° 1 m/s
07:30:00–13:30:24 Partly cloudy 0 mm -9° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm -7° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm -6° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm -8° 1 m/s
27.03.2017 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm -8° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm -8° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm -6° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm -9° 1 m/s
28.03.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm -12° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm -6° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm -4° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Light snow <1 mm -7° 1 m/s
29.03.2017 04:30:00–10:30:24 Snow 1 mm -7° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Snow showers 1 mm -6° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Snow 2 mm -6° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Snow 1 mm -5° 1 m/s
30.03.2017 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm -5° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Snow 1 mm -5° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm -3° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Heavy snow 5 mm -4° 1 m/s
31.03.2017 04:30:00–10:30:24 Snow 4 mm -6° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Heavy snow 13 mm -4° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Heavy snow 10 mm -3° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Heavy snow 16 mm -3° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات کوه جوجار
عرض جغرافیایی
34.1238
طول جغرافیایی
47.4356
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
6720687

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Chaharmahal_and_Bakhtiari/Kūh-e_Jūjār
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
4,116,612 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0064
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  1.1061
Total Execution Time  1.1125
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 8   
0.0600   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0289   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0791   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0375   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '03' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0274   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '03' 
0.0292   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '03' AND name LIKE 'Kūh-e_Jūjār'  
0.2799   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Kūh-e_Jūjār' LIMIT 1  
0.0028   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40