هواشناسی Kūh-e_Sangarā

هواشناسی امروزدر Kūh-e_Sangarā، چهار محل و بختياری

هواشناسی Kūh-e_Sangarā، چهار محل و بختياری پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
18.07.2018 23:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 19° 3 m/s
19.07.2018 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 17° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 15° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 26° 3 m/s
20.07.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 19° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 15° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 25° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 25° 3 m/s
21.07.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 20° 1 m/s
04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 16° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 23° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 27° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 20° 1 m/s
22.07.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 17° 0 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 23° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 28° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 19° 2 m/s
23.07.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 16° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 23° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 26° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 19° 2 m/s
24.07.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 15° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 22° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 26° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 18° 2 m/s
25.07.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 15° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 22° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 27° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 22° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Kūh-e_Sangarā
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Chaharmahal_and_Bakhtiari/Kūh-e_Sangarā
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,800,588 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.6908
Total Execution Time  0.6916
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0004   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '03' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '03' 
0.0071   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '03' AND name LIKE 'Kūh-e_Sangarā'  
0.1545   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Kūh-e_Sangarā' LIMIT 1  
0.1315   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Kūh-e_Sangarā' LIMIT 1  
0.0002   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40