هواشناسی Kūh-e_Sar_Tālūnī

هواشناسی امروزدر Kūh-e_Sar_Tālūnī، چهار محل و بختياری

هواشناسی Kūh-e_Sar_Tālūnī، چهار محل و بختياری پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
28.04.2017 15:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
29.04.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 0 m/s
06:30:00–12:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Rain showers 1 mm 10° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Light rain showers <1 mm 1 m/s
30.04.2017 00:30:00–06:30:24 Cloudy 0 mm 0 m/s
06:30:00–12:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Rain 1 mm 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Rain 3 mm 1 m/s
01.05.2017 00:30:00–06:30:24 Light sleet <1 mm 0 m/s
04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
02.05.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 10° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Light rain showers <1 mm 1 m/s
03.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain showers 2 mm 10° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 10° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
04.05.2017 04:30:00–10:30:24 Rain showers 1 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
05.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Rain showers 4 mm 0 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Kūh-e_Sar_Tālūnī
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Chaharmahal_and_Bakhtiari/Kūh-e_Sar_Tālūnī
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,801,192 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0006
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.9985
Total Execution Time  0.9991
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '03' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '03' 
0.0054   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '03' AND name LIKE 'Kūh-e_Sar_Tālūnī'  
0.1157   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Kūh-e_Sar_Tālūnī' LIMIT 1  
0.1217   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Kūh-e_Sar_Tālūnī' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40