هواشناسی کهریز

هواشناسی امروزدر کهریز، چهار محل و بختياری

هواشناسی کهریز، چهار محل و بختياری پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
25.05.2017 02:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 2 m/s
26.05.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 17° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 16° 3 m/s
27.05.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 17° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 17° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
28.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 15° 0 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 19° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 10° 2 m/s
29.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 13° 2 m/s
30.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 12° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 17° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 20° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 14° 3 m/s
31.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 15° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 20° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 14° 2 m/s
01.06.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 11° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 17° 0 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 20° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 11° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات کهریز
عرض جغرافیایی
34.0826
طول جغرافیایی
47.7198
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
778

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Chaharmahal_and_Bakhtiari/Kahrīz
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,804,708 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.8880
Total Execution Time  0.8887
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 8   
0.0120   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0098   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0099   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0116   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '03' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0275   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '03' 
0.0193   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '03' AND name LIKE 'Kahrīz'  
0.0105   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Kahrīz' LIMIT 1  
0.0096   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40